Tisztelt Magyar Tenisz Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő kérdéseket, illetve ezzel összefüggésben adatigénylési kérelmet küldöm önöknek, mint a hodpress.hu újságírója.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a válaszokat:

1. Lázár János elnök úr részesül-e bármiféle juttatásban a Magyar Tenisz Szövetség elnöki pozíciója után?

2. Amennyiben Lázár János úr bármiféle juttatást kap ezen pozíciója után, kérem tájékoztassanak ennek mértékéről, periodikájáról, illetve arról, hogy ezt milyen jogviszony mentén veszi fel az elnök úr!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 6.

Üdvözlettel:

Boros Tamás

Magyar Tenisz Szövetség

Tisztelt Boros Tamás!

Alulírott Sütő Csilla a Magyar Tenisz Szövetség főtitkára az Ön által 2022. június 6. napján megküldött közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerése iránti kérelemével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom.
A Magyar Tenisz Szövetség Alapszabály (https://huntennis.hu/dokumentum/letoltes...) X. 22. pontja szerint "Az elnökség tagjai tisztségüket munkaviszony keretében nem láthatják el, azt társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül látják el, de indokolt költségeik megtérítésére jogosultak."

A fentiekkel összhangban Dr. Lázár János a Magyar Tenisz Szövetség elnöki tisztsége után nem részesül és korábban sem részesült juttatásban, illetve költségtérítésben.

Üdvözlettel:
Sütő Csilla főtitkár

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Magyar Tenisz Szövetség!

Köszönöm megtisztelő válaszukat és azt, hogy ilyen gyorsan válaszoltak. További jó munkát kívánok önöknek!

Üdvözlettel:

Boros Tamás