Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet szerint az országos katasztrófavédelmi főigazgatónak és az országos polgári védelmi főfelügyelőnek szakirányú felsőfokú szakmai végzettséggel kell rendelkeznie. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján megtalálható életrajzok szerint sem Bakondi György, sem Kossa György nem rendelkezik a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet 1. melléket 4.1.3 pontjában meghatározott képesítésekkel. Ugyanakkor a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet 3. melléklete szerint szakmai szolgálati beosztásokban felsőszintű szakmai képesítésnek számít "a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség", amennyiben az érintett azt 2002 előtt szerezte meg. A nyilvános életrajzokból nem derül ki, hogy ezen vagy más kivétel alapján az országos katasztrófavédelmi főigazgató vagy az országos iparbiztonsági főfelügyelő rendelkezik-e olyan végzettséggel, mely elfogadott felsőfokú szakmai végzettségnek.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az országos katasztrófavédelmi főigazgató és az országos iparbiztonsági főfelügyelő mely végzettségével felel meg a beosztásához előírt képzettségnek (intézmény, szak, szakirány, végzettség megszerzésének éve).

Jogszabály és belső szabályzó alapján pontosan milyen feltételeknek kell megfelelnie az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állományának tagjának, hogy tűzoltásvezetői feladatokat ellásson? Akár az OKF Közgazdasági Osztály kiemelt főelőadója is lehet, ha a főigazgató az 5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás alapján megbízza? Vagy csak olyan személy lehet, aki - ahogy az utasítás a tűzoltóparancsnok által kijelölhető személyekre minimumkövetelményként előírja - tűzoltó szakképesítéssel, legalább szakmunkás bizonyítvánnyal és minimum 5 éves tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal rendelkezik?

A 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet 2. melléklete 3. pontjában meghatározott tűzoltás-vezetési és szolgálati továbbképző szaktanfolyamot mikor végezte el Bakondi György és Kossa György?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 13.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Dr. Csekő Katalin, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt Dr. Csekő Katalin!

Az adatigénylés elején valóban véletlenül országos polgári védelmi főfelügyelő lett írva országos iparbiztonsági felügyelő helyett, melynek végzettségére ugyanaz van előírva a jogszabály által. Ezen elírás azonban nem tette értelmezhetetlenné az adatigénylés tartalmát, nem érintette a kérdést/kérést. Tehát az adatigénylésem Bakondi György főigazgatóra és Kossa György országos iparbiztonsági főfelügyelőre vonatkozik.

Kérném a kérvény benyújtásának időpontjához igazodva, törvény szerinti határidőben a kérdésekre válaszolni.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Dr. Csekő Katalin, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1 Melléklet

 
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #3450 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Tisztelt Dr. Csekő Katalin!

A megküldött választ elfogadni nem tudom, mert az csupán egy ködösítés, nem tartalmazza a konkrét kérdésemre a választ. Amennyiben december 1-jéig nem kapok érdemi választ, bírósági úton szerzek érvényt az adatszolgáltatási kötelezettségnek.

Ugyancsak elfogadhatatlan, hogy az iparbiztonsági főfelügyelő esetében nem teljesítik a 15 napos határidőben a válaszadást. Az eredeti igény elejére fűzött magyarázatban való elírás ugyanis nem befolyásolta a kérdést, az eredeti benyújtott határidőhöz igazodva kell a választ megküldeni, ez 15 nap, azaz a mai nap lejár, hiszen a törvény szerinti hosszabbítás lehetőségével nem éltek.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Tisztelt Dr. Csekő Katalin!

A törvény által előírt 15 napból kicsúsztak. Kérném, hogy haladéktalanul küldjék meg a választ.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Dr. Csekő Katalin, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Jelentem/tájékoztatom, hogy 2014. decemberében nem tartózkodom szolgálati helyemen.

Kérem, hogy elektronikus leveleit az [email address] e-mailcímre küldeni szíveskedjék.

Adatvédelemmel, információszabadsággal kapcsolatos ügyekben kérem, hogy dr. Kulcsár Gábor tű. főhadnagyot szíveskedjenek megkeresni.

Tisztelettel:

dr. Csekő Katalin tű. fhdgy.

dr. Kulcsár Gábor, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt Kis-Guczi Péter Úr!

Csatoltan küldöm a közérdekű adat igényére a választ.

Tisztelettel:

dr. Kulcsár Gábor tű. főhadnagy
BM OKF

Tisztelt dr. Kulcsár Gábor!

Bakondi György főigazgató esetében továbbra sem tisztázták, pontosan mely végzettsége az, amely az adatigénylés során hivatkozott jogszabály(ok)nak megfelelően jogosulttá teszi a főigazgatói poszt betöltésére.

Az iparbiztonsági főfelügyelő esetében a válaszból az tűnik ki, hogy Kossa György a jogszabály szerinti végzettséggel nem rendelkezik a beosztásának betöltéséhez, mivel egyetlen egy olyan képesítés sem lett említve, amely a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet 1. melléket 4.1.3 pontjában szerepel, illetőleg az iparbiztonság területén felsőfokú végzettségnek számítana. Az, hogy ilyen területen dolgozott, nem jelent felsőfokú végzettséget, és nem jelenti a jogszabály szerinti megfelelőséget.

A tűzoltás vezetésére vonatkozó kérésre nem született elfogadható válasz. Ráadásul az adott válasz csúsztatást is tartalmaz, hiszen a Tűzoltás-taktikai Szabályzat szerint tűzoltásvezető lehet az OKF-nél a főigazgató és a főigazgató által az állományból megbízott személy. Így az iparbiztonsági felügyelő is. A kérdés továbbra is adott: bárminemű szakmai tapasztalat, képzettség, végzettség szükséges-e, hogy a főigazgató az OKF állományából bárkit is tűzoltásvezetői feladatokkal bízzon meg? Vagy csak olyan személy lehet, aki - ahogy az utasítás a tűzoltóparancsnok által kijelölhető személyekre minimumkövetelményként előírja - tűzoltó szakképesítéssel, legalább szakmunkás bizonyítvánnyal és minimum 5 éves tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal rendelkezik? Mint köztudott, Kossa György nem egyszer vette már át az irányítást kárhelyszínen, tűzesetnél, műszaki mentésnél egyaránt, de a végzettsége alapján ilyen irányú tapasztalata nincs.

Ugyancsak kérdés volt, hogy a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet 2. melléklete 3. pontjában meghatározott tűzoltás-vezetési és szolgálati továbbképző szaktanfolyamot mikor végezte el Bakondi György és Kossa György. Mivel a válaszban ez nincs megemlítve, úgy veszem, nem végezték el.

Amennyiben 2014. december 9-ig nem adják meg maradéktalanul a választ, úgy bírósági úton kényszerítem ki a törvényi kötelezettségüket.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

dr. Kulcsár Gábor, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt Kis-Guczi Péter Úr!

Csatoltan küldöm a közérdekű adat igényére a választ.

Tisztelettel:

dr. Kulcsár Gábor tű. főhadnagy
BM OKF

Tisztelt dr. Kulcsár Gábor!

2014. július 15-én a 3-as metróban füstöléshez riasztották a tűzoltókat. A 2014É05615-ös kárlapszámú dokumentum alapján 18:41-kor ez a visszajelzés hangzott el: "Buda 80-al közösen felderít Buda 80-as az irányítást átveszi. KMSZ adatfelvételt folytat."

A Buda 80-as Kossa György hívóneve. Ennek alapján Kossa György az esetnél a tűzoltás vezetését átvette, és az előzőekben adott válasz alapján főigazgatói megbízás nélkül, jogszerűtlenül.

Ennek értelmében az adott válaszuk tévedést tartalmaz. Bízom benne, hogy nem szándékos félrevezetésről van szó.

Kérném a válaszuk haladéktalan korrigálását, és annak megadását, hogy Kossa György hány esetben, mikor vette át tűzoltás vagy műszaki mentés irányítását.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter