Képviselői céltartalékok felhasználása

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2014.01. hó-2017.06. hó között mire lettek felhasználva a képviselői céltartalékok (képviselők neveivel, tételesen felsorolva). Kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy ezen összegek megtalálhatók az önkormányzati előterjesztésekben, határozatokban és az összes dokumentum elektronikus, ezért ne kérjenek további összeget a kért kérdés megválaszolásához.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 31.

Üdvözlettel:

Bana Roland

sajto, Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

10 Attachments

Tisztelt Bana Roland!

Köszönettel vettük a közérdekű adatigénylés céljából megküldött levelét. Az Ön által megfogalmazottak értelmében, tételesen felsorolva, negyedévi bontásban két üzenetben mellékletként küldjük Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának válaszát szíves tájékoztatásul .

Üdvözlettel:

Sajtó és kommunikáció
Rákosmente Önkormányzata

 

idézett részek megjelenítése

P Kérjük, gondoljon a környezetre, mielőtt úgy döntene, hogy kinyomtatja ezt az e-mailt.

idézett részek megjelenítése

sajto, Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Bana Roland!

Köszönettel vettük a közérdekű adatigénylés céljából megküldött levelét. Az Ön által megfogalmazottak értelmében, tételesen felsorolva, negyedévi bontásban két üzenetben mellékletként küldjük Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának válaszát szíves tájékoztatásul .

Üdvözlettel:

Sajtó és kommunikáció
Rákosmente Önkormányzata

 

idézett részek megjelenítése

P Kérjük, gondoljon a környezetre, mielőtt úgy döntene, hogy kinyomtatja ezt az e-mailt.

idézett részek megjelenítése