Képviselői hírlevelek

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Fidesz - Magyar Polgári Szövetség munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Fidesz - Magyar Polgári Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A budapesti kőbányai képviselő-testület Fidesz-frakciójából mennyi tagnak, kiknek, mennyi darab nyomtatott alapú képviselői hírlevelet készíttetett a párt?
A hírleveleket milyen forrásból állta a párt, azok
mennyibe kerültek?
A hírleveleket milyen megbízással melyik cég állította elő?
A hírlevelek terjesztésére kötöttek-e megbízást? Ha igen, melyik vállalkozással, mekkora összegért?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 14.

Üdvözlettel:

Raffai Ferenc

Tisztelt Fidesz - Magyar Polgári Szövetség!

Tájékoztatom, hogy az igénylés megválaszolása késik.
A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Fidesz - Magyar Polgári Szövetség adatgazdának 2014. január 29.-ig válaszolnia kellett volna. Felhívom a figyelmét, hogy az igényelt adatokért kereset nyújtható be az illetékes bíróságon 2014. február 28.-ig.

Üdvözlettel:

Raffai Ferenc