Képviselő-testületi üléseken feltett kérdésekre adott írásos válaszok

Az igénylés megválaszolása késik. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdának normális esetben által (részletek)

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2019-2024 önkormányzati ciklus képviselő-testületi ülésein eddig feltett, a jegyzőkönyv szerint helyben, szóban nem megválaszolt képviselői kérdésekre adott írásbeli válaszok

1. száma,
2. az írásban megadott válaszok szövege az esetleges mellékletekkel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Ez az adatigénylés része annak a csomagnak, amelyben az önkormányzati ciklusban megkezdett, eddig nem eléggé tisztázott témákat teszem teljesebbé, a tanulságok levonása és fejlesztési javaslatok céljából, számítok ebben az együttműködésükre.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. július 5.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos