Képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések, döntések nyilvánosságra hozását szabályozó dokumentumok

Virág Tamás made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mindazon önkormányzati szabályzatot, utasítást, egyéb iratot, melyek a képviselő-testületi, valamint a bizottsági előterjesztések és döntések nyilvánosságra hozásának módját szabályozzák, részletezik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 29.

Üdvözlettel:

Virág Tamás

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatkérő!

 

Hivatkozással 2021. október 29. napján Budapest ll. kerületi Polgármesteri
Hivatal jegyzőjének címzett közérdekű adatkérésére tájékoztatom, hogy a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésére
tekintettel, az adatigénylésnek a beérkezéstől számított legfeljebb 45
napon belül teszünk eleget, tekintettel arra, hogy a jelenlegi
világjárvánnyá minősített vírushelyzetre tekintettel kollégáink védelme
érdekében a dolgozók túlnyomó részénél távmunka végzést rendeltünk el,
mely leterheltebbé teszi a Hivatalt és lassítja a napi ügyintézést.

 

A Hivatkozott rendelet 4. §-a értelmében a rendelkezéseket a
rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő közérdekű adat
megismerésére vonatkozó igényekre is alkalmazni kell.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Silye Tamás!

Kérem, hogy az október 29-én küldött adatigénylésemnek eleget tenni szíveskedjenek, számításom szerint a jogszabályban előírt határidő lejárt.

Üdvözlettel:

Virág Tamás

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt adatkérő!

 

Hivatkozással 2021. október 29. napján küldött adatigénylésére mellékelten
küldöm Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
293/2017.(XII.20.) határozatát, mely a honlapon az alábbi link alatt is
elérhető:

 

[1]http://archiv.masodikkerulet.hu/lgsesspr...

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[2]Adobe SystemsE-mail: [3][email address]

 

References

Visible links
1. http://archiv.masodikkerulet.hu/lgsesspr...
3. mailto:[email address]

Tisztelt Silye Tamás!

Köszönöm, hogy a válaszadási határidőn túl elküldött egy honlapon is megtalálható határozatot, de sajnos az eredeti kérdésemet tekintve nem járok előrébb. Felteszem másképp, hátha úgy egyértelműbb, mi is érdekel:

Az önkormányzati bizottságok ülésein tárgyalt előterjesztések a honlapon hol találhatók, és milyen jogszabályi előírás alapján, milyen rendszerben (az ülés előtt mennyi idővel) kerülnek oda fel?

Üdvözlettel:

Virág Tamás

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt adatkérő!

A Bizottsági ülés dokumentumai az alábbi link alatt érhetőek el:

http://archiv.masodikkerulet.hu/hirdetot...

Külön jogszabály nincs rá, tavaly decembertől kezdve a Bizottságok nem zárt ülés keretében tárgyalt előterjesztései a meghívó mögött megtalálhatóak.

A feltöltések a Bizottsági ülések előtt a meghívó és az előterjesztések bizottsági tagok részére történő kiküldése után történik.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése