Képviselő-testület bizottságai üléseinek jegyzőkönyve

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Nagymaros város képviselő-testület állandó bizottságai üléseinek jegyzőkönyvét 2019. október 20 - 2021. november 15. időtartam között.
Minden egyes ülés minden egyes jegyzőkönyvét kérem megküldeni részemre elektronikus másolatban, a fenti időszakra vonatkozóan, a
Humán, szociális, kulturális, ügyrendi, összeférhetetlenségi és szavazatszámláló bizottság
Városfejlesztési, turizmusfejlesztési és környezetvédelmi bizottság és a
Pénzügyi és gazdasági bizottság
üléseiről.

Tájékoztatom, hogy az Mötv. kimondja, hogy 41 § (2) "A képviselőtestület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő-testület bizottságai (..)", tehát a bizottságok is testületi szervek. Az Infotv. közzétételi listája alapján "A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza" "A változásokat követően azonnal" nyilvánosságra hozandók, azaz az ülés lezártát követő napon már látnunk kéne a jegyzőkönyveket Nagymaros város honlapján, mely jegyzőkönyveket Nagymaros város jegyzője és munkatársai rendszeresen elmulasztanak feltölteni.

Kérem tehát minden egyes bizottsági ülés minden egyes jegyzőkönyvét megküldeni számomra, valamint Nagymaros város honlapján nyilvánosságra hozni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 15.

Üdvözlettel:

Hajnal Krisztina

Önkormányzati ASP Központ,

Tisztelt Hajnal Krisztina!

Tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzati Hivatali Portálon beküldött űrlap
érkeztetése megtörtént.

Érkeztetőszám: H/731113-202111151055-009068/2021
Érkeztetés időpontja: 2021-11-15 16:43
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Képviselő-testület bizottságai üléseinek
jegyzőkönyve 2019.október 20-2021.november 15 időtartam között
Hivatkozási szám:

Üdvözlettel,
Önkormányzat

Önkormányzati ASP Központ,

Tisztelt Hajnal Krisztina!

Tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzati Hivatali Portálon beküldött űrlap
iktatása megtörtént.

Iktatószám: H/1823-1/2021
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Képviselő-testület bizottságai üléseinek
jegyzőkönyve 2019.október 20-2021.november 15 időtartam között
Hivatkozási szám:

Üdvözlettel,
Önkormányzat