Képkiállítás

Az igénylés sikeres volt.

Hegyeshalmi Béla Zoltán

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az Újpesti Önkományzat

a városháza előtt augusztus 19. és szeptember 05. között egyedi képanyagot felvonultató kiállítással kapcsolatosan milyen kifizetéseket teljesített. Különös tekintettel Déri Miklós vagy az általa kijelölt cégnek mennyit fizettek ki az alkotásokért. A megjelent tudósítások szerint az "egyedülálló fémszerkezetű térinstalláció" az INDUSTREAL professzionális kreatív tervező stúdió munkáját dicséri. Ezzel a zártszelvényből készült vasszerkezettel kapcsolatban kérnék, minden kapcsolódó árajánlatot, megrendelést, szerződést, számlát és a kifizetés bizonylatot, valamint azok műszaki leírását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 1.

Üdvözlettel:

Hegyeshalmi Béla Zoltán

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2021. január 1. napján elektronikus úton benyújtott, a
városháza előtti képkiállításra vonatkozó közérdekű adatigénylésével
kapcsolatosan a csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-210

E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hegyeshalmi Béla Zoltán

Tisztelt Aljegyző!

Köszönettel vettem válaszát, de abból nem derült ki, hogy az 5.581.650,-Ft-ot kinek és milyen jogcímen fizették ki, kérem ezen adatokat és a kifizetéseket megalapozó dokumentumokat (szerződések, számlák, teljesítési igazolások) a részemre megküldeni szíveskedjenek.

Ezen kívül kérem megadni, hogy a kiállítás megtartásához a képeket tartó egyedi fémszerkezeteket ki biztosította.

Üdvözlettel:

Hegyeshalmi Béla Zoltán

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

A Hivatalunkhoz 2021. január 18. napján elektronikus úton benyújtott újabb, a városháza előtti képkiállításra vonatkozó közérdekű adatigénylésére a csatolt választ adjuk.

Tisztelettel:

dr. Lehoczky Balázs
aljegyző


Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala


1041 Budapest, István út 14.
Tel.: +36 (1) 231-3101-210
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése