Tisztelt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a KEOP-3.1.2/09-11-2011-0008 pályázaton elnyert összeget megjelölő, a nyertességről szóló hirdetményt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 7.

Üdvözlettel:

Ferenczi Krisztina

Tisztelt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!

Késik az Önök válasza a 'KEOP-3.1.2/09-11-2011-0008 pályázat' tárgyú adatigénylésre.
A jogszabály értelmében a közintézménynek általában azonnal kellett volna válaszolnia vagy 2013. október 22. határidőig. Kérem szíveskedjenek pótolni, hogy ne jogi úton kelljen beszerezni a kért közérdekű adatot.

Üdvözlettel:

Ferenczi Krisztina

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt Ferenczi Krisztina Úrhölgy!

Hivatkozva 2013. október 7-én, elektronikus úton érkezett közérdekű
adatigénylésére, mellékelten megküldöm 5605/2/2013. ügyiratszámú
válaszlevelünket.

Üdvözlettel,

Rusz Gabriella

Titkárság
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Tel.: + 36 1 391 4610
Fax: + 36 1 200 1168
E-mail: [Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság request email]
www.dinpi.hu
A környezet védelme érdekében kérem, mérlegelje, szükséges-e levelem
kinyomtatása!

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!

Az Önöktől kapott válaszban szereplő KEOP szám nem azonos az általam kérttel. A kezemben lévő dokumentum a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség közleménye és ebben az Önök - a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság - hozzájuk 2013. június 3-án érkezett beadványát és a mellékelt "Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Alcsúti Arborétum, Hermina-szigeti Száraz-árok kotrásához és a Dísztó zsilipjei átépítéséhez a KEOP-3.1.2/09-11-2011-0008 számú projekt keretében" elnevezésű előzetes vizsgálati dokumentáció alapján 16190/2013 ügyszámon indult előzetes vizsgálati eljárást nevesít "az Alcsúti Arborétumban a Száraz-árok kotrása során végzett vízfolyásrendezésre vonatkozóan".

Kérem, szíveskedjenek az ezen a KEOP számon futó közérdekű adatokat is közölni, illetőleg amennyiben lehetséges a projekt számának menet közbeni változása, akkor azt jelezni, hogy az miként lehetséges.

Üdvözlettel:

Ferenczi Krisztina

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt Ferenczi Krisztina!

Hivatkozva 2013. november 19.-én elektronikus úton érkezett adatkérésére,
mellékelten megküldöm az Igazgatóság 5605/4/2013. ügyiratszámú
válaszlevelét.

Üdvözlettel,

Rusz Gabriella
Titkárság
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Tel.: + 36 1 391 4610
Fax: + 36 1 200 1168
E-mail: [Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság request email]
www.dinpi.hu
A környezet védelme érdekében kérem, mérlegelje, szükséges-e levelem
kinyomtatása!

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!

Köszönöm szépen!

Üdvözlettel:

Ferenczi Krisztina