Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ján Očkaják, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Kéked Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Kéked község önkormányzatának 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 részletes költségvetését és 2024-es részletes költségvetés tervezetét.

Az alábbi információkat kérem tartalmazni válaszukban:
- Polgármester, Képviselők, Alkalmazottak fizetése és egyéb anyagi juttatások 2019 és 2024 között (beleértve a 2019-as és 2024-es évet).

- Milyen szerződések (vállalkozói és munkavállalói, bérlői) tartoznak a Kékedi Onkormányzathoz? Kérem minden évben 2019-2024 érintett szerződést küldjenek meg részemre.

- Kérem elektronikus másolatban megküldeni a jogviszonyra vonatkozó összes dokumentum másolatát (szerződés, tranzakciókra vonatkozó bizonylatok), valamint a szerződés megkötését megalapozó önkormányzati döntések másolatát is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 15.

Üdvözlettel:

Ján Očkaják

Tisztelt Kéked Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak alapesetben 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Adatigénylésemre kérem a válaszadás haladéktalan teljesítését, amint az adatok rendelkezésre állnak.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 6.

Üdvözlettel:
Ján Očkaják

Kéked önkormányzat, Kéked Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Ján Ockaják Úr!
Mellékelten megküldöm a költségvetéssel kapcsolatos közérdekű
adatszolgáltatást.
Tisztelettel:
Maczega Márton 
polgármester
Ján Očkaják <[1][FOI #24718 email]> ezt írta
(időpont: 2024. ápr. 15., H, 10:38):

Tisztelt Kéked Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Kéked község önkormányzatának 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 részletes
költségvetését és 2024-es részletes költségvetés tervezetét.

Az alábbi információkat kérem tartalmazni válaszukban:
- Polgármester, Képviselők, Alkalmazottak fizetése és egyéb anyagi
juttatások 2019 és 2024 között (beleértve a 2019-as és 2024-es évet).

- Milyen szerződések (vállalkozói és munkavállalói, bérlői) tartoznak a
Kékedi Onkormányzathoz? Kérem minden évben 2019-2024 érintett szerződést
küldjenek meg részemre.

- Kérem elektronikus másolatban megküldeni a jogviszonyra vonatkozó
összes dokumentum másolatát (szerződés, tranzakciókra vonatkozó
bizonylatok), valamint a szerződés megkötését megalapozó önkormányzati
döntések másolatát is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [2]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 15.

Üdvözlettel:

Ján Očkaják

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #24718 email]

Is [4][Kéked Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Kéked Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so,
please contact us using this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/
3. mailto:[email address]
4. mailto:[Kéked Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
6. http://kimittud.hu/help/officers

Kéked önkormányzat, Kéked Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ján Ockaják Úr!

Kéked Község Önkormányzatának költségvetései a következő felületen elérhetőek:

-          2019. évi költségvetés: [1]https://or.njt.hu/eli/545035/r/2019/2,

-          2020. évi költségvetés:
[2]https://or.njt.hu/eli/545035/r/2020/1,

-          2021. évi költségvetés:
[3]https://or.njt.hu/eli/545035/r/2021/2,

-          2022. évi költségvetés:
[4]https://or.njt.hu/eli/545035/r/2022/1,

-          2023. évi költségvetés:
[5]https://or.njt.hu/eli/545035/r/2023/2,

-          2024. évi költségvetés:
[6]https://or.njt.hu/eli/545035/r/2024/2.

 

Tisztelettel:
Maczega Márton 
polgármester
Ján Očkaják <[7][FOI #24718 email]> ezt írta
(időpont: 2024. ápr. 15., H, 10:38):

Tisztelt Kéked Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Kéked község önkormányzatának 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 részletes
költségvetését és 2024-es részletes költségvetés tervezetét.

Az alábbi információkat kérem tartalmazni válaszukban:
- Polgármester, Képviselők, Alkalmazottak fizetése és egyéb anyagi
juttatások 2019 és 2024 között (beleértve a 2019-as és 2024-es évet).

- Milyen szerződések (vállalkozói és munkavállalói, bérlői) tartoznak a
Kékedi Onkormányzathoz? Kérem minden évben 2019-2024 érintett szerződést
küldjenek meg részemre.

- Kérem elektronikus másolatban megküldeni a jogviszonyra vonatkozó
összes dokumentum másolatát (szerződés, tranzakciókra vonatkozó
bizonylatok), valamint a szerződés megkötését megalapozó önkormányzati
döntések másolatát is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [8]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 15.

Üdvözlettel:

Ján Očkaják

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[9][FOI #24718 email]

Is [10][Kéked Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Kéked Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so,
please contact us using this form:
[11]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[12]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://or.njt.hu/eli/545035/r/2019/2
2. https://or.njt.hu/eli/545035/r/2020/1
3. https://or.njt.hu/eli/545035/r/2021/2
4. https://or.njt.hu/eli/545035/r/2022/1
5. https://or.njt.hu/eli/545035/r/2023/2
6. https://or.njt.hu/eli/545035/r/2024/2
7. mailto:[email address]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/
9. mailto:[email address]
10. mailto:[Kéked Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
11. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
12. http://kimittud.hu/help/officers

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ján Očkaják, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.