Kazincbarcika - augusztus 20-i ünnepi tűzijáték

Mérten János made this Közérdekűadat request to Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2017-2022 években, az augusztus 20-i államalapítási ünnep rendezvényeinek megvalósítására Barcika Art Kft. évenként/alkalmanként milyen feladatokra (pl. tűzijáték, színpad bérlés, stb.), milyen díjazásért, mely cégekkel vagy magánszemélyekkel szerződött és milyen összegeket fizetett ki ezen szolgáltatásokért, illetve kérem az ezzel kapcsolatban keletkezett szerződések, számlák és azok kiegyenlítéséről szóló bizonylatok másolatát is!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 11.

Üdvözlettel:

Mérten János

1 Attachment

Tisztelt Mérten János Úr!
Mellékelten küldöm megkeresésére válasziratunkat.
Tisztelettel: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

2 Attachments

Tisztelt Mérten János Úr!
A Barcika Art Nonprofit Kft. megbízásából eljárva mellékelten megküldöm az
Ön által kért közérdekű adatokat.
Tisztelettel: Barcika Art Nonprofit Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

1 Attachment

Tisztelt Mérten János Úr!
A Barcika Art Nonprofit Kft. megbízásából eljárva mellékelten megküldöm az
Ön által kért közérdekű adatokat.
Tisztelettel: Barcika Art Nonprofit Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

1 Attachment

Tisztelt Mérten János Úr!
A Barcika Art Nonprofit Kft. megbízásából eljárva mellékelten megküldöm az
Ön által kért közérdekű adatokat.
Tisztelettel: Barcika Art Nonprofit Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

1 Attachment

Tisztelt Mérten János Úr!
A Barcika Art Nonprofit Kft. megbízásából eljárva mellékelten megküldöm az
Ön által kért közérdekű adatokat.
Tisztelettel: Barcika Art Nonprofit Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya