Kazahsztáni beruházások EXIM

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Export-Import Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Orbán Viktor miniszterelnök 2019. április 24-én kazahsztáni látogatása során azt mondta, hogy "létrehoztak egy beruházási alapot, amely első gyümölcseit meg is hozta, az első komoly mezőgazdasági beruházást már átadták, és elfogadták a másodikat, egy nagy tejüzem felépítését."
https://www.kormany.hu/hu/a-minisztereln...

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a beruházási alap létrehozásának dátumát és keretösszegét, valamint az átadott mezőgazdasági beruházás megnevezését, helyszínét, értékét és kivitelezőit, továbbá a tejüzem helyszínét, értékét, kivitelezőit és várható átadási dátumát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 10.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Exim Sajtó,

1 Attachment

Tisztelt Szerkesztőség!

 

A Kazah-Magyar Mezőgazdasági Alap (Továbbiakban: Alap) 2015. december 7-én
kezdte meg működését 40,4 millió USD befektetendő tőkével, melyben az EXIM
kötelezettségvállalása 20 millió USD-t tett ki.

Az Alap 2017 szeptemberében megvalósította első befektetését: Green
Capital LLP néven egy vegyesvállalatot hozott létre, egy üvegház
felépítésére és üzemeltetésére, 10 millió USD összegben.

Az üvegház Aktobe városában, Nyugat-Kazahsztánban található.

Tudomásunk szerint a befektetési összeg legnagyobb részét képviselő
üvegház-felépítményt a holland KUBO-tól szerezte be a cég.

Az üvegházat 2018. novemberben adták át, 2019. áprilisban pedig megtörtént
az első terménybetakarítás is.

 

A beruházásról bővebb információkat az alábbi nyilvános forrásokon is
találhat:

[1]https://kapital.kz/economic/77244/v-akty...

[2]https://inbusiness.kz/ru/last/v-aktobe-o...

[3]https://www.zakon.kz/4964532-v-aktobe-ot...

[4]http://www.mfa.gov.kz/en/content-view/tr...

 

A tejüzem Akmolában található, és bár 2018 év végén már aláírásra került a
befektetési szerződés 9,4 millió USD értékben, jelenleg tart az
átvilágítási folyamat – ennek lezárását követően fog megtörténni a
kivitelezők kiválasztása és a várható átadási dátum pontos rögzítése.

 

Üdvözlettel,

 

Marketing és kommunikáció

EXIM

1065 Budapest, Nagymező utca 46–48.

 

[5]exim.hu

[6]cid:[email protected]

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Exim Sajtó!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin