Karancsság Község Önkormányzata jegyzőkönyvek 2021. december 21-től

Tóth Gábor made this Közérdekűadat request to Karancsság Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Karancsság Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének képviselő-testületi ülés jegyzőkönyveit, mellékletekkel, 2021. december 21-től 2022. április 21-ig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 21.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Községi Önkormányzat Karancsság, Karancsság Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Tóth Gábor!

Tájékoztatom, hogy az Ön által igényelt jegyzőkönyvek feltöltése
folyamatos a karancssag.asp.lgov.hu oldalra. A 2022. évi jegyzőkönyvek
és mellékleteik ott megtekinthetőek.

Karancsság Község Önkormányzata

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági Kirendeltsége

2022. 04. 21. 8:10 keltezéssel, Tóth Gábor írta:

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Községi Önkormányzat Karancsság!

Köszönöm az információt! Adatigénylésem időpontjában még nem álltak rendelkezésre az igényelt jegyzőkönyvek a honlapon. Bár a felületen nem jelenik meg a feltöltés pontos időpontja, mint a legtöbb webkiszolgáló, az asp-s oldal is szolgáltat információt a feltöltött fájlok feltöltésének, vagy módosításának pontos idejéről, így a jegyzőkönyvek feltöltésének folyamatossága nyomon követhető.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor