Karancsság Község Önkormányzata jegyzőkönyvek 2020. október 19-től

Tóth Gábor made this Közérdekűadat request to Karancsság Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Ságújfalui Közös Önkormányzati hivatal Karancssági Kirendeltsége!
Tisztelt Jegyző Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének képviselő-testületi ülés jegyzőkönyveit, mellékletekkel, 2020. október 19-től 2021. augusztus 3-ig. Valamint a 2020/9 sz. képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét, mellékletekkel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 3.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Tisztelt Karancsság Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2021.08.03-án kelt, "Karancsság Község Önkormányzata jegyzőkönyvek 2020. október 19-től" tárgyú adatigénylésemmel kapcsolatban érdeklődöm.
Kérem szíves információjukat, hogy áll az adatigénylésem?

Segítő együttműködésükett előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Községi Önkormányzat Karancsság, Karancsság Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Tóth Gábor!

Közérdekű adatigénylésének teljesítése a jegyzőkönyvek települési
portálra történő feltöltésével folyamatban van.

Tisztelettel: Karancsság Község Önkormányzata

2021. 09. 13. 15:03 keltezéssel, Tóth Gábor írta:

idézett részek megjelenítése