Karancsság Község Önkormányzata jegyzőkönyvek 2020. október 19-től

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Ságújfalui Közös Önkormányzati hivatal Karancssági Kirendeltsége!
Tisztelt Jegyző Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének képviselő-testületi ülés jegyzőkönyveit, mellékletekkel, 2020. október 19-től 2021. augusztus 3-ig. Valamint a 2020/9 sz. képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét, mellékletekkel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 3.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Tisztelt Karancsság Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2021.08.03-án kelt, "Karancsság Község Önkormányzata jegyzőkönyvek 2020. október 19-től" tárgyú adatigénylésemmel kapcsolatban érdeklődöm.
Kérem szíves információjukat, hogy áll az adatigénylésem?

Segítő együttműködésükett előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Községi Önkormányzat Karancsság,

Tisztelt Tóth Gábor!

Közérdekű adatigénylésének teljesítése a jegyzőkönyvek települési
portálra történő feltöltésével folyamatban van.

Tisztelettel: Karancsság Község Önkormányzata

2021. 09. 13. 15:03 keltezéssel, Tóth Gábor írta:

idézett részek megjelenítése