Karancsság Község Önkormányzata jegyzőkönyvek 2019. augusztus 28-tól

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nógrád Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 28-tól 2019. december 31-ig bezárólag az összes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyveit, mellékletekkel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. január 24.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Törvényesség Nógrád, Nógrád Megyei Kormányhivatal

3 Attachments

 • Attachment

  Karancss g 2019.10.01.jegyz k nyv s mell kletei.zip

  1.1M Download

 • Attachment

  Karancss g 2019.10.28.jegyz k nyv s mell kletei.zip

  402K Download

 • Attachment

  52 4 T th G bor.pdf

  184K Download View as HTML

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály
Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefon: 32/620-735

Tisztelt Törvényesség Nógrád!

Köszönöm az adatszolgáltatást! Tisztelettel érdeklődöm, hogy van-e valamilyen információ arról, hogy a 2019.10.01.-én kelt 13. számú, és a 2019.10.28.-án kelt 15. számú jegyzőkönyvek közötti 14-es jegyzőkönyv miért nem került feltöltésre?

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Törvényesség Nógrád, Nógrád Megyei Kormányhivatal

5 Attachments

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály
Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefon: 32/620-735