Karancsság Község Önkormányzata jegyzőkönyvek 2019. áprilistól 18-tól

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nógrád Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 18-tól 2019. október 13-ig bezárólag az összes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyveit, mellékletekkel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 8.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Törvényesség Nógrád, Nógrád Megyei Kormányhivatal

1 Melléklet

[1]https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/sh...
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály
Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefon: 32/620-735

References

Visible links
1. https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/sh...

Tisztelt Törvényesség Nógrád!

Megtisztelő válaszukat köszönöm!
Megértésüket kérem, hogy adatigényléseimmel Önökhöz fordultam. A testületi ülések jegyzőkönyveivel kapcsolatos adatigénylésemet először az önkormányzat jegyzőjének címeztem. A 15 napos határidő lejárta után telefonos érdeklődésemre elmondták, hogy adatigénylésemet megkapták, azonban annak azóta sem tettek eleget.
Az adatigényléssel kapcsolatos levelem:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kar...
Az említett ügyben bejelentéssel éltem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor