Kancellária rendszerrel kapcsolatos információk - SZTE

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Szegedi Tudományegyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi kérdéseimre vonatkozó adatokat:

1. Mára világosak-e a rektor/szenátus és a kancellár közötti határok? (Mi a feladatköre a rektornak, szenátusnak és a kancellárnak?)

2. A kancellárok mekkora saját személyi állománnyal rendelkeznek?

3. Hogyan alakult a rendszer bevezetése óta az adminisztratív személyzet létszáma?

4. Mekkora a kancellária, mint hivatali szervezet részesedése az egyetemek költségvetésében?

5. Mekkora volt a kancellárok fizetése 2019-ben?

6. Hogyan alakult a kancellária dolgozóinak fizetése 2019-ben?

7. Hogyan alakult az egyetemi tanárok fizetése 2019-ben?

8. Milyen változásokat tapasztalnak a kancellária rendszer bevezetése óta az egyetem gazdálkodásában?

9. Hogyan alakult a költségvetés a rendszer bevezetése óta, 2019-ig?

10. Hogyan alakul a költségvetési hiány az új rendszerben?

11. Mely célokat sikerült eddig megvalósítani az új rendszer fennállása óta?

12. Milyen visszajelzéseket kaptak eddig a kancellária rendszerrel kapcsolatban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. március 10.

Üdvözlettel:

Gödri Rita

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Gödri Rita!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére, ezúton tájékoztatom, hogy
a válasz előkészítése megkezdődött, azonban a Szegedi Tudományegyetem élni
kíván az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény ( Info. tv.) 29. § (2) bekezdésében
meghatározott határidő hosszabbítás lehetőségével figyelemmel arra,
hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása
érdekében szükségessé vált a munkafolyamatok átalakítása, így az
ügyintézési határidők meghosszabbodása elkerülhetetlenné vált.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató!

Felhívom figyelmét, hogy a 2020. március 26.-án a közérdekű adatigénylésemre érkezett válaszában az adatigénylés teljesítésére több időt kért a járványhelyzetre való tekintettel.

Kérem, most már küldje meg részemre a korábban (2020. március 10.) igényelt adatokat!

Köszönöm.

Üdvözlettel:

Gödri Rita