Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Farkas Irén, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Kancellári kinevezés

We're waiting for Farkas Irén to read recent responses and update the status.

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Az egyetemekre kancellárokat nevezett ki az állam, azonban
terveikről, feladataikról nem ismerhetett meg sokat a közvélemény,
a minisztériumtól kért információk után sem. A kancellár szintén
közfeladatot ellátó személy, ezért kérem az alábbi információkat
szíveskedjenek kiadni:

- az Egyetemre kinevezett kancellár pályázati anyaga (amelyben
szerepelnek a tervei)
- hivatalba lépése óta kötött szerződések
- a feladatok elvégzéséért járó bármilyen illetemény, juttatás

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 8.

Üdvözlettel:

Farkas Irén

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Tisztelt Farkas Irén Úrhölgy!

Az Ön által kért adatok nagy terjedelme miatt, valamint egyetemünk
karácsony és újév közötti, év végi zárva tartása miatt a válaszadásunk
határidejét 30 nappal, azaz 2015. január 22-ig meghosszabbítjuk. Addig
szíves türelmüket kérjük.
Megkeresését köszönjük.

Üdvözlettel

dr. Hajós Róbert
==============================
Dr. Hajós Róbert
igazgató
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
H-1111 Budapest, Egry József u. 20-22.
Telefon: 463-3355
Fax: 463-3350
E-mail: [email address]
Web: [1]www.bme.hu

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!
Tisztelt dr. Hajós Róbert!

A 2011. évi CXII. törvény rendelkezése alapján a válaszadásra 15 napos határidőt szab, amely további 15 nappal meghosszabítható. Az Önök által jelzett határidőig nincs jogalapjuk meghosszabbítani az igénylést. Természetesen várom mielőbbi válaszukat.

Üdvözlettel:

Farkas Irén

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Továbbra is várom válaszukat, amellyel már komoly mulasztásban vannak. Illetve ezen alkalomból természetesen a jelen nappal bezárólag kérem az adatok szolgáltatását. Felhívom figyelmüket, hogy a közérdekű adatigénylés nem teljesítése jogi következményeket vonhat maga után.

Üdvözlettel:
Farkas Irén

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2 Attachments

  • Attachment

    A kancell r hivatalba l p se s az adatig ny k z tti id szakban k t tt beszerz si szerz d sek a BME n.pdf

    1.1M Download View as HTML

  • Attachment

    A kancell r hivatalba l p se s az adatk r s k z tti id szakban k t tt vev i szerz d sek a BME n.pdf

    345K Download View as HTML

Farkas Irén úrhölgy
közérdekű adatot igénylő részére

Tisztelt Farkas Irén Úrhölgy!

A közérdekű adatok rendelkezésre bocsátása tárgyában Ön által megküldött
adatigénylésre a kérdések sorrendjében az alábbi válaszokat adjuk:

1.        Kancellári pályázat anyagai (az Egyetemünkre kinevezett
kancellár pályázati anyaga)

Tájékoztatjuk, hogy e tárgyban a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése értelmében a benyújtott pályázat
tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó
beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Emellett az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által közzétett kancellári pályázati felhívás
sem tartalmazott olyan pályázati feltételt, miszerint a pályázók kötelesek
lettek volna hozzájárulni pályáztuk nyilvánosságához.

Tekintettel arra, hogy Barta-Eke Gyula korábbi pályázó hozzájárulása
hiányában nem állnak fenn az Ön által megjelölt pályázat kiadására
vonatkozó feltételek, így a kancellári pályázatot nem áll módunkban az Ön
rendelkezésére bocsátani.

2.        A Kancellár hivatalba lépése óta kötött szerződések

A szerződésekre vonatkozóan fennálló közzétételi kötelezettségének a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a honlapján (
[1]http://www.bme.hu/kozerdeku-adatok ) eleget tesz. Adatkérésének ezen
túl a mellékletként csatolt táblázatba foglalt kimutatás rendelkezésre
bocsátásával teszünk eleget.

3.        A kancellári feladatok elvégzéséért járó „bármilyen illetmény,
juttatás”

Tájékoztatjuk, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
kinevezett kancellárjának járó illetmény, juttatás az alábbiak szerint
került meghatározásra:

alapilletmény:                         bruttó 182.600,- Ft/hó
magasabb vezetői pótlék:         bruttó 100.000,- Ft/hó
illetménykiegészítés:                 bruttó 1.417.400,- Ft/hó
 

Köszönjük megkeresését, kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Tisztelettel,

dr. Dékány Anita
kabinetfőnök
Kancellári Kabinet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9.,  "R" épület, II. emelet

Telefon: +36-1-463-3322; +36-30-423-4546;
E-mail: [email address]

References

Visible links
1. http://www.bme.hu/kozerdeku-adatok

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!
Tisztelt dr. Dékány Anita!

Az adatigénylés óta eltelt időben, mivel nem érkezett válasz, az időtartam pontosításra került, így kérem ennek megfelelően szíveskedjen a válaszát küldeni.

Üdvözlettel:

Farkas Irén

Tisztelt dr. Dékány Anita!

Tisztelettel várom az adatigénylés teljesítését, amelyet továbbra sem teljesítettek maradéktalanul. Ismételten felhívom figyelmét, hogy a teljesítési határidő többszörösen lejárt. Az egyértelműség és a félreértések elkerülése végett az adatigénylést ismételten leírom:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő

- hivatalba lépése óta kötött szerződések
- a feladatok elvégzéséért járó bármilyen illetemény, juttatás. Ezen pont alatt nem csak a pénzbeli kifizetésekről kérek információt, hanem bármilyen, akár eszközhasználati juttatásokat is kérem megjelölni. Válaszában ezekről nem tett említést.

Az adatigénylés által lefedett időtartam: hivatalba lépés kezdetétől, az adatigénylés teljesítési napját megelőző munkanapig.

Továbbá sajnálatos tartom, hogy a kancellár úr nem nem hozza nyilvánosságra pályázati anyagát, holott ezt néhány intézmény esetén megtörtént és a közvélemény is kiemelt érdeklődéssel kíséri. Ezt saját hatáskörben úgy gondolom meghozhatja, amint néhány intézmény példája ezt teszi.

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Farkas Irén

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2 Attachments

Tisztelt Farkas Irén!

Munkatársaink elkészítették a szerződésekről kért kiegészítő riportot,
amelyet mellékelten csatolok.

Ismételt ill. kiegészítő kérdésére tájékoztatom, hogy Barta-Eke Gyula
kancellár úr részére a BME a korábbi adatszolgáltatásunkban írt
juttatásain felül
- személygépjárművet NEM biztosított;
- utazási vagy egyéb költségtérítést NEM folyósított;
- intézményi tulajdonú mobiltelefon készüléket ill. laptopot NEM bocsátott
rendelkezésre;
- egyéb juttatást nem folyósít.

Barta-Eke Gyula kancellár úr a saját tulajdonú mobiltelefon készülékében
használ egy, a BME flottájához tartozó SIM kártyát, amelyen a forgalmazás
költségeit - amelyek változóak, de nagyságrendileg 13-15e Ft-ot tesznek ki
havonta - és a vonalhoz tartozó előfizetési díjat a BME viseli. Kancellár
úr a nem munkaköréhez kapcsolódó telefonbeszélgetéseit nem ezen a vonalon,
és nem a BME költségén bonyolítja.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel és köszönettel,

dr. Dékány Anita
kabinetfőnök
Kancellári Kabinet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9.,  "R" épület, II. emelet

Telefon: +36-1-463-3322; +36-30-423-4546;
E-mail: [email address]

Feladó:        Farkas Irén <[FOI #3564 email]>
Címzett:        dr[email address]
Dátum:        2015.05.09 17:13
Tárgy:        Re: közérdekű adatok rendelkezésre bocsátása

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt dr. Dékány Anita!

Tisztelettel várom az adatigénylés teljesítését, amelyet továbbra sem
teljesítettek maradéktalanul. Ismételten felhívom figyelmét, hogy a
teljesítési határidő többszörösen lejárt. Az egyértelműség és a
félreértések elkerülése végett az adatigénylést ismételten leírom:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő

- hivatalba lépése óta kötött szerződések
- a feladatok elvégzéséért járó bármilyen illetemény, juttatás. Ezen pont
alatt nem csak a pénzbeli kifizetésekről kérek információt, hanem
bármilyen, akár eszközhasználati juttatásokat is kérem megjelölni.
Válaszában ezekről nem tett említést.

Az adatigénylés által lefedett időtartam: hivatalba lépés kezdetétől, az
adatigénylés teljesítési napját megelőző munkanapig.

Továbbá sajnálatos tartom, hogy a kancellár úr nem nem hozza
nyilvánosságra pályázati anyagát, holott ezt néhány intézmény esetén
megtörtént és a közvélemény is kiemelt érdeklődéssel kíséri. Ezt saját
hatáskörben úgy gondolom meghozhatja, amint néhány intézmény példája ezt
teszi.

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Farkas Irén

idézett részek megjelenítése

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A következő időpontig nem tartózkodom az irodában: 12/31/2050.
 Tisztelt Levélíró!
Tájékoztatom, hogy levele a [email address] címen nem került
kézbesítésre.
Tartós távollétem ideje alatt feladataimat dr. Kozma András látja el.
Kérem, hogy levelét neki címezve szíveskedjék ismételten megküldeni a
[email address] e-mail címre.
Üdvözlettel és köszönettel,
dr. Dékány Anita
kabinetfőnök
Kancellári Kabinet
Megjegyzés: Ez egy automatikus válaszüzenet.  "Re: közérdekű adatok
rendelkezésre bocsátása" eredeti üzenetének dátuma: 4/26/2015 7:12:15 PM.
A program csupán ezt az egy üzenetet küldi e személy távolléte alatt.

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Farkas Irén, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.