Kamarai hozzájárulások és felhasználásuk, Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2012. január 1-jétől 2017. december 31-ig a kamarai hozzájárulásból befolyt összeget évenkénti bontásban, valamint az e bevétel terhére történt kifizetések megjelölését a kifizetés célja, a felhasznált összeg, illetve a szerződéses partner megjelölésével, szintén évenkénti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 28.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Baranyai Nóra, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Tisztelt Cím!
Mellékletben küldjük a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara válaszát.
Üdvözlettel:

Baranyai Nóra
titkárnő
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon: +36 72 507 148
Fax: +36 72 507 152
E-mail: [ mailto:[email address] | [email address] ]
Internet: [ http://www.pecsikamara.hu/ | www.pecsikamara.hu ]
Pályaválasztás Baranya
[ http://www.palyavalasztasbaranya.hu/ | www.palyavalasztasbaranya.hu ]

Friss üzleti ajánlatok
[ http://www.uzletahalon.hu/ | www.uzletahalon.hu ]

A hiánypótló gazdasági honlap
[ http://www.pecsgazdasaga.hu/ | www.pecsgazdasaga.hu ]

Ez az e-mail bizalmas információkat tartalmazhat. Ezen információk engedély nélküli másolása, valamint illetéktelen továbbítása tilos. Amennyiben ezt az e-mailt tévedésbő kapta, kérjük, tájékoztassa a feladót és törölje ezt az e-mailt.

This message may contain confidental information. The unauthorised copying and forwarding of these information is strictly forbidden. If you are not the intended recipient, please inform the sender and delete this message.

----- Továbbított üzenet -----
Feladó: "Nóra Baranyai" <[email address]>
Címzett: "Rabb Szabolcs" <[email address]>, "Tamás Dr. Síkfői" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Hétfő, 2018. május 28. 12:19:58
Tárgy: Fwd: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Kamarai hozzájárulások és felhasználásuk, Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

----- Továbbított üzenet -----
Feladó: "Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft." <[FOI #11225 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések PBKIK adatgazdánál" <[PBKIK request email]>
Elküldött üzenetek: Hétfő, 2018. május 28. 12:00:01
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Kamarai hozzájárulások és felhasználásuk, Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tisztelt Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2012. január 1-jétől 2017. december 31-ig a kamarai hozzájárulásból befolyt összeget évenkénti bontásban, valamint az e bevétel terhére történt kifizetések megjelölését a kifizetés célja, a felhasznált összeg, illetve a szerződéses partner megjelölésével, szintén évenkénti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 28.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11225 email]

Ha a(z) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nem a(z) [PBKIK request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Baranyai Nóra, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Tisztelt Cím!
Mellékletben küldjük a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara válaszát.
Üdvözlettel:

Baranyai Nóra
titkárnő
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon: +36 72 507 148
Fax: +36 72 507 152
E-mail: [ mailto:[email address] | [email address] ]
Internet: [ http://www.pecsikamara.hu/ | www.pecsikamara.hu ]
Pályaválasztás Baranya
[ http://www.palyavalasztasbaranya.hu/ | www.palyavalasztasbaranya.hu ]

Friss üzleti ajánlatok
[ http://www.uzletahalon.hu/ | www.uzletahalon.hu ]

A hiánypótló gazdasági honlap
[ http://www.pecsgazdasaga.hu/ | www.pecsgazdasaga.hu ]

Ez az e-mail bizalmas információkat tartalmazhat. Ezen információk engedély nélküli másolása, valamint illetéktelen továbbítása tilos. Amennyiben ezt az e-mailt tévedésbő kapta, kérjük, tájékoztassa a feladót és törölje ezt az e-mailt.

This message may contain confidental information. The unauthorised copying and forwarding of these information is strictly forbidden. If you are not the intended recipient, please inform the sender and delete this message.

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "Nóra Baranyai" <[email address]>
Címzett: "Rabb Szabolcs" <[email address]>, "Tamás Dr. Síkfői" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Hétfő, 2018. május 28. 12:19:58
Tárgy: Fwd: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Kamarai hozzájárulások és felhasználásuk, Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

----- Továbbított üzenet -----
Feladó: "Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft." <[FOI #11225 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések PBKIK adatgazdánál" <[PBKIK request email]>
Elküldött üzenetek: Hétfő, 2018. május 28. 12:00:01
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Kamarai hozzájárulások és felhasználásuk, Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tisztelt Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2012. január 1-jétől 2017. december 31-ig a kamarai hozzájárulásból befolyt összeget évenkénti bontásban, valamint az e bevétel terhére történt kifizetések megjelölését a kifizetés célja, a felhasznált összeg, illetve a szerződéses partner megjelölésével, szintén évenkénti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 28.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11225 email]

Ha a(z) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nem a(z) [PBKIK request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Laczkóné dr. Csécsi Ildikó, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

1 Melléklet

201801245TI

Tisztelt Cím!

Csatoltan küldöm a Pécs-Baranyai kereskedelmi és Iparkamara válaszát.

Üdvözlettel:

Laczkóné dr. Csécsi Ildikó
jogi referens
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon: +36 20 592 3045
E-mail: [ mailto:[email address] | [email address] ]
Internet: [ http://www.pecsikamara.hu/ | www.pecsikamara.hu ]
Pályaválasztás Baranya
[ http://www.palyavalasztasbaranya.hu/ | www.palyavalasztasbaranya.hu ]

Friss üzleti ajánlatok
[ http://www.uzletahalon.hu/ | www.uzletahalon.hu ]

A hiánypótló gazdasági honlap
[ http://www.pecsgazdasaga.hu/ | www.pecsgazdasaga.hu ]
Ez az e-mail bizalmas információkat tartalmazhat. Ezen információk engedély nélküli másolása, valamint illetéktelen továbbítása tilos. Amennyiben ezt az e-mailt tévedésb?l kapta, kérjük, tájékoztassa a feladót és törölje ezt az e-mailt. This message may contain confidental information. The unauthorised copying and forwarding of these information is strictly forbidden. If you are not the intended recipient, please inform the sender and delete this message.

----- Továbbított üzenet -----
Feladó: "Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft." <[FOI #11225 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések PBKIK adatgazdánál" <[PBKIK request email]>
Elküldött üzenetek: Hétfő, 2018. május 28. 12:00:01
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Kamarai hozzájárulások és felhasználásuk, Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tisztelt Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2012. január 1-jétől 2017. december 31-ig a kamarai hozzájárulásból befolyt összeget évenkénti bontásban, valamint az e bevétel terhére történt kifizetések megjelölését a kifizetés célja, a felhasznált összeg, illetve a szerződéses partner megjelölésével, szintén évenkénti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 28.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11225 email]

Ha a(z) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nem a(z) [PBKIK request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------