Kabinet tagok és tanácsadói szerződések

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Baja Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérem, küldjék meg részemre, hogy a 2019.10.13 óta kik voltak, illetve kik jelenleg a polgármesteri kabinet tagjai. Küldjék meg részemre, hogy milyen havi anyagi ellentételezés fejében alkalmazták/alkalmazzák a kabinet tagjait a fenti időponttól kiindulva.
2. Kérem, nyilatkozzanak arról, hogy az önkormányzat és cégei által alkalmazott tanácsadókat milyen formában alkalmazzák. Kérem, küldjék meg azt is, hogy pontosan kiket, milyen szakterülettel és milyen havi anyagi ellentételezéssel alkalmaznak jelenleg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 2.

Üdvözlettel:

Tóth József

Kapitány Vivien dr., Baja Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan küldöm a jegyzői választ a 2021. május 2. napján érkezett
közérdekű adatigénylésére.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kapitány Vivien

Bajai Polgármesteri Hivatal

Jogi és Szervezési Csoport

6500 Baja, Szentháromság tér 1.