Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata október 13 óta mennyi jutalmat fizetett a hivatal dolgozóinak.
Kaptak-e alpolgármesterek jutalmat, név szerint melyik mennyit.
Történt-e jutalom kifizetés az önkormányzat intézményeinél és cégeinél. Melyik intézmény és cég mennyi jutalmat oszthatott szét, átlagban egy dolgozó mennyi jutalmat kapott. Kérem, hogy az adatokat hivatal, intézmény és cég szerint egyesével tüntessék fel.
Adott-e az önkormányzat jutalmat nem hivatali és önkormányzati dolgozónak, intézménynek? Ha igen, akkor kik, mennyi jutalmat kaptak.
Karácsonyi ajándékokra, ünnepi tárgyakra , ezek terveztetésére mennyi pénzt költött az önkormányzat? Kérem, hogy e tárgyban a szerződéseket és megrendelőket is mellékeljék a válaszhoz. Kik kaptak ajándékokat és mennyit.
A sajtóból tudni lehet, hogy ajándékosztás volt az idősek klubjaiban. Kaptak-e ajándékot az önkormányzatnál és intézményben dolgozók is?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 19.

Üdvözlettel:

Horváth Anna

kozadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

6 Melléklet

Tisztelt Horváth Anna!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata október 13 óta mennyi jutalmat fizetett a hivatal dolgozóinak?

Összesen: 98.764.194.- forintot. A dolgozók átlagosan egy havi bérnek megfelelő jutalomban részesültek. Kaptak továbbá Óbuda-Békásmegyer címerével ellátott papírtáskában két jegyzetfüzetet, egy mappát és egy tollat Óbuda felirattal díszítve. Az ajándékok megrendeléséhez készült utalványrendeleteket csatolt fájlokban találja.

A hivataltól nyugállományba vonult dolgozók kaptak továbbá 5.000 Ft/fő Edenred ajándékutalványt.

Kaptak-e alpolgármesterek jutalmat, név szerint melyik mennyit?
Nem.

Karácsonyi ajándékokra, ünnepi tárgyakra, ezek terveztetésére mennyi pénzt költött az önkormányzat? Kérem, hogy e tárgyban a szerződéseket és megrendelőket is mellékeljék a válaszhoz. Kik kaptak ajándékokat és mennyit?

Az ajándékok megrendeléséhez készült utalványrendeleteket csatolt fájlokban találja.

A sajtóból tudni lehet, hogy ajándékosztás volt az idősek klubjaiban. Kaptak-e ajándékot az önkormányzatnál és intézményben dolgozók is?

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (ÓSZSZI) szolgáltatásait igénybe vevők a következő karácsonyi ajándékokat kapták:

A nappali ellátást nyújtó idősek klubjaiba járó klubtagok: 1 kg zselés szaloncukor, 1 db polár pléd és 1 db 2020. évi asztali naptár, karácsonyi dísztasakban polgármester úr üdvözlő kártyája kíséretében.

A nem klubtag, étkezést igénybe vevők (elviteles, kiszállításos és helyben étkező) 1 zacskó szaloncukrot kaptak.

Az ajándékokra az ÓSZSZI a fenntartó Önkormányzattól kapott egy millió egyszáz ezer forintot, karácsonyi támogatás címén, mellyel a jövő évben kell tételesen elszámolnia a szervezetnek. A kiadási összeghez hiányzó különbözet az intézmény költségvetését terhelte.

Az ÓSZSZI közalkalmazott munkatársai Polgármester Úrtól Óbuda-Békásmegyer címerével ellátott papírtáskában 1 kg zselés szaloncukrot, egy jegyzetfüzetet és egy tollat kaptak Óbuda felirattal díszítve.

Az Önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok jutalmazási listáját a csatolt excel fájlban találja.

Tisztelettel:

dr. Szegedi Gábor
aljegyző – főosztályvezető
Igazgatási Főosztály
Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Telefon: 437-8532
Fax: 437-8850

idézett részek megjelenítése