Jutalmak és prémiumok 2010-2014

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat és háttérintézményei, a tulajdonában álló cégek vezető beosztásban lévő munkatársai 2010-2014 között összesen mennyi jutalmat illetve prémiumot kaptak?

Kérem, hogy a jutalmakra és a prémiumokra vonatkozó adatokat a következő bontásban küldjék el részemre:

- Ki kapta (mely cégnél, vagy önkormányzati egységnél dolgozik az illető, mi a beosztása, mi a neve)?

- Miért?

- Mennyi jutalmat kapott összesen 2010-2014-ig az adott személy?

- Az adott cég mennyi jutalmat osztott ki összesen 2010-2014-ig?

- Összesen az Önkormányzat valamint a háttérintézményei mennyi jutalmat osztottak ki 2010-2014-ig?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 29.

Üdvözlettel:

Molnár Fruzsina

Kajos Nikolett, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Molnár Fruzsina!

2014. július 29. napján kelt elektronikus levelében megkereste Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, melyben közérdekű adatigénylést terjesztett elő az Önkormányzat és háttérintézményei, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló cégek vezető beosztásban lévő munkatársai részére 2010-2014 közötti időszakban kifizetett jutalmakat illetően.

Tájékoztatom, hogy a fentiekben megjelölt szervezeteknél a fent megjelölt időszakban jutalom kifizetése nem történt sem vezető beosztású, sem pedig nem vezető beosztású munkatársak részére.

Üdvözlettel:

dr. Kajos Nikolett
aljegyző
Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
06-74/504-166

idézett részek megjelenítése