jutalmak 2013

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat és háttérintézményei, a tulajdonában álló cégek vezető beosztásban lévő munkatársai 2013-ban mennyi jutalmat kaptak, milyen indoklással, valamint, hogy a jutalmak kiosztáráról szóló döntést ki támogatta, ki tartózkodott, és ki szavazott nemmel (ha volt szavazás)

Kérem, hogy a jutalmakra vonatkozó adatokat a következő bontásban küldjék el részemre:

- Ki kapta (mely cégnél dolgozik az illető, mi a beosztása, mi a neve)?
- Miért?
- Mennyi jutalmat kapott összesen 2013-ban az adott személy?
- Az adott cég mennyi jutalmat osztott ki összesen 2013-ban?
- Összesen a főváros valamint a háttérintézményei mennyi jutalmat osztottak ki 2013-ban

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 31.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Jutalmakra vonatkozó adatigénylésem utolsó pontját rosszul fogalmaztam meg:

- Összesen a főváros valamint a háttérintézményei mennyi jutalmat osztottak ki 2013-ban

A főváros helyett természetesen a kerületi önkormányzat és háttérintézményeit szerettem volna írni. Ezen felül, a prémiumok is érdekelnének, minden vezető prémiuma, ugyanolyan lebontásban, mint a jutalmak.

Köszönöm, hogy figyelembe veszik a módosítást.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Károlyi Helga, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Asszonyom!

 

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához
címzett kérdésére, amelyben az iránt érdeklődik, hogy „az önkormányzat és
háttérintézményei, a tulajdonában álló cégek vezető beosztásban lévő
munkatársai 2013-ban mennyi jutalmat kaptak”, az alábbi szíves
tájékoztatást adom:

 

2013-ban a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a költségvetésben előre
meghatározott, átlagosan három heti bérnek megfelelő jutalom került
kiosztásra; az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetői
2013-ban sem jutalmat, sem prémiumot nem kaptak; az Önkormányzat vezetése
pedig 2006. évi megválasztása óta a mai napig egyetlen forint jutalmat sem
kapott.

 

Tisztelettel:

 

Károlyi Helga

kabinetvezető

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Polgármesteri Kabinet

 

1024 Budapest

Mechwart liget 1. II. em. 210.

telefon: +36-1/346-5583

fax: +36-1/346-5431