Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
A június 1. és a június 30.-a között készült, az önkormányzat és bármilyen jogi vagy magánszemély között kötött, bármilyen típusú szerződéseket, értékhatártól függetlenül küldje el részemre. Amennyiben bármilyen szolgáltatási, kivitelezési szerződést kötöttek, kérem a szerzödő fél kiválasztása során keletkezett anyagokat is csatolják. ( pl árajánlatbekérések, összegzés )
A SZERZŐDŐ FÉL KIVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ANYAGOKAT EGYETLEN ALKALOMMAL SEM KAPTAM MEG. KIFEJEZETTEN KÉREM, HOGY AZ ÁRAJÁNLATBEKÉRÉSEKET,ÁRAJÁNLATOKAT ÉS A KIVÁLASZTÁSI ÖSSZEGZÉSEKET IS KÜLDJÉK MEG RÉSZEMRE.

A június 1. és a június 30.-a közötti bármilyen típusú és értékű eszköz és anyag vásárlást is küldje el részemre. Kérem az eszköz és anyagvásárlások során felmerült igényeket és az annak megfelelő kiválasztási eljárásokat ( árajánlatok, összegzések ) is mellékelje részemre.
A SZERZŐDŐ FÉL KIVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ANYAGOKAT EGYETLEN ALKALOMMAL SEM KAPTAM MEG. KIFEJEZETTEN KÉREM, HOGY AZ ÁRAJÁNLATBEKÉRÉSEKET,ÁRAJÁNLATOKAT ÉS A KIVÁLASZTÁSI ÖSSZEGZÉSEKET IS KÜLDJÉK MEG RÉSZEMRE.

KIFEJEZETTEN KÉREM, HOGY A SZERZŐDÉSEKET NE!!! OLYAN FORMÁBAN KÜLDJÉK AMI TÖRLŐDIK. ( tehát a múlt hónapban alkalmazott wetransferes megoldást kérem NE alkalmazzák )
Feltételezvén, hogy Önöknek nincs titkolnivalójuk, nem látom indokoltnak az olyan levélküldő szolgáltatások alkalmazását, amely egy idő után törli a benne található információt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. július 6.

Üdvözlettel:

Rácz Zoltán

[email protected], Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Levelét a rendszerünk fogadta, továbbítjuk az ügyintézőnek és határidőn belül reagálni fogunk.
Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal.

Infó, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Melléklet

Tisztelt Rácz Zoltán!

 

 

Július 6-án beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a
tájékoztatást mellékletben megküldöm.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: [1]+36 26 340-266

e-mail: [2][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[3]www.budakalasz.hu

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, amely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek.
Ha nem Ön a levél címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat nem hozhatja
mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készíthet róla másolatot. Ha tévedésből kapta
meg ezt a levelet,
akkor kérem, haladéktalanul értesítse a feladót és törölje gépéről a
levelet és csatolmányait is.

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3626340266
2. mailto:[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. http://www.budakalasz.hu/