Józsefváros Tisztviselőtelep csatornarendszerében mért szennyezések adatai

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése, valamint a lakosságnak az őt érintő környezeti információk megismerésére irányuló jogát biztosító Aarhusi Egyezmény alapján kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A Metal-Art. Zrt. Bp., VIII. ker. Üllői úti telephelyén és annak környékén (Rezső tér, Győrffy István utca, Bláthy Ottó utca, Üllői út, Könyves Kálmán krt. stb.) az elmúlt 1 évben végzett, az emberi egészségre veszélyes anyagok koncentrációjának a csatornarendszerben folytatott mérésére irányuló mérések valamennyi eredményét, adatát, illetve a mérések alapán esetlegesen foganatosított intézkedések körét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 13.

Üdvözlettel: Dr. Erőss Gábor
Bp., VIII. ker, József utca.

Kalóczkai Rita dr., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1 Attachment

  • Attachment

    UTF 8 Rezs t r laborvizsg latok adatk zl shez 1szmell klet 20170328.pdf

    350K Download View as HTML

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

Tisztelt dr. Erőss Gábor!

 

2017. március 13-án elektronikus levélben - Józsefváros Tisztviselőtelep
csatornarendszerében mért szennyezések adatai tárgyában érkezett közérdekű
adat igénylés kérő levelére, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
(továbbiakban: FCSM Zrt.) az alábbi tájékoztatást adja:

 

A Józsefváros Tisztviselőtelep csatornarendszerében mért szennyezések
adatai tárgyában végzett mérések eredményét, és adatait tartalmazó
táblázatot jelen levelünk az 1. sz. mellékleteként csatoljuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a fenti tárgyhoz kapcsolódóan alábbi
intézkedéseket tette:

 

·       2017. február 20-án este a Rezső tér 14-16. szám közötti
csatornaszakaszt átmosta,

·        2017. február 21-én este a Rezső tér 14-16. szám közötti
csatornaszakaszt ismételten átmosta,

·       2017.      február  22-én    és   23-án   2    géplánccal,
felváltva a VIII. Rezső téri teljes közcsatornát kitisztította,

·       2017. február 24-én a Rezső tér 14-16. szám előtti közcsatorna
szakaszon 7 db víznyelő aknában a bűzzárat beépítette, 2017 február 27-én
további 2 db bűzzár beépítésére került sor,

·       2017, március 2-án a Bláthy Ottó 10. és 13. szám előtti, további
1-1 víznyelő bűzzáras kivitelű átépítése megtörtént (összesen 11 db),

·        a VIII. Bláthy Ottó utcai közcsatorna, a Gaál Mózes utcai
közcsatorna, valamint a Győrffy István utcai közcsatorna kitisztításra
került,

·       a Bláthy Ottó utcai 6784136; 6784138; 6784124 számú és a Rezső
tér - Bláthy Ottó sarkán lévő tisztítóaknák fedlapjait leszigeteltük.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel:dr.Kalóczkai Rita

      adatvédelmi felelős

 

Mellékletek:1.sz. melléklet

--
dr. Kalóczkai Rita
vezető jogtanácsos
Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.
Tel: 36-1- 459-1668
Mobil:+36-20-218-4990
E-mail: [4][email address]

References

Visible links
1. file:///C:%5CUsers%5CKALOCZ%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///C:%5CUsers%5CKALOCZ%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///C:%5CUsers%5CKALOCZ%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml
4. mailto:[email address]

Kalóczkai Rita dr., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1 Attachment

  • Attachment

    utf 8 Rezs t r laborvizsg latok adatk zl shez 1szmell klet 20170328.pdf

    350K Download View as HTML

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

Tisztelt Dr. Erőss Gábor Úr!

 

A sajtóban megjelenő közleményeket olvasva szükségesnek tarjuk
kiegészíteni adatközlésünket azzal, hogy a Budapest VIII. kerület, Rezső
téri 2017. februári csatornaszennyezés kivizsgálásával kapcsolatos
közérdekű adatigénylésére korábban átadott táblázatban a gázkromatográfiás
(GC-MS) komponensek mérési eredményei nem akkreditált mérések, azok csak
tájékoztató adatok, ezért következtetések levonására véleményünk szerint
nem alkalmasak.

Tájékoztatjuk, hogy az érintett közcsatorna szakaszon további méréseket
végzünk, melynek gázkromatográfiás (GC-MS) komponensek vizsgálatát ezekre
a komponensekre is akkreditált független laboratóriumtól rendeltük meg.

 

Tisztelettel:

dr.Kalóczkai Rita

adatvédelmi felelős

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Közérdekű adatigénylés -Józsefváros Tisztviselőtelep
csatornarendszerében mért szennyezések adatai
Dátum: Tue, 28 Mar 2017 18:07:18 +0200
Feladó: Kalóczkai Rita dr. [4]<[email address]>
Címzett: [5][FOI #8662 email]

Link: [6]File-List
Link: [7]themeData
Link: [8]colorSchemeMapping

Tisztelt dr. Erőss Gábor!

 

2017. március 13-án elektronikus levélben - Józsefváros Tisztviselőtelep
csatornarendszerében mért szennyezések adatai tárgyában érkezett közérdekű
adat igénylés kérő levelére, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
(továbbiakban: FCSM Zrt.) az alábbi tájékoztatást adja:

 

A Józsefváros Tisztviselőtelep csatornarendszerében mért szennyezések
adatai tárgyában végzett mérések eredményét, és adatait tartalmazó
táblázatot jelen levelünk az 1. sz. mellékleteként csatoljuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a fenti tárgyhoz kapcsolódóan alábbi
intézkedéseket tette:

 

·       2017. február 20-án este a Rezső tér 14-16. szám közötti
csatornaszakaszt átmosta,

·        2017. február 21-én este a Rezső tér 14-16. szám közötti
csatornaszakaszt ismételten átmosta,

·       2017.      február  22-én    és   23-án   2    géplánccal,
felváltva a VIII. Rezső téri teljes közcsatornát kitisztította,

·       2017. február 24-én a Rezső tér 14-16. szám előtti közcsatorna
szakaszon 7 db víznyelő aknában a bűzzárat beépítette, 2017 február 27-én
további 2 db bűzzár beépítésére került sor,

·       2017, március 2-án a Bláthy Ottó 10. és 13. szám előtti, további
1-1 víznyelő bűzzáras kivitelű átépítése megtörtént (összesen 11 db),

·        a VIII. Bláthy Ottó utcai közcsatorna, a Gaál Mózes utcai
közcsatorna, valamint a Győrffy István utcai közcsatorna kitisztításra
került,

·       a Bláthy Ottó utcai 6784136; 6784138; 6784124 számú és a Rezső
tér - Bláthy Ottó sarkán lévő tisztítóaknák fedlapjait leszigeteltük.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel:dr.Kalóczkai Rita

      adatvédelmi felelős

 

Mellékletek:1.sz. melléklet

--
dr. Kalóczkai Rita
vezető jogtanácsos
Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.
Tel: 36-1- 459-1668
Mobil:+36-20-218-4990
E-mail: [9][email address]

References

Visible links
1. file:///C:%5CUsers%5CKALOCZ%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///C:%5CUsers%5CKALOCZ%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///C:%5CUsers%5CKALOCZ%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml
4. mailto:[email address]
5. mailto:[FOI #8662 email]
6. file:///C:%5CUsers%5CKALOCZ%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
7. file:///C:%5CUsers%5CKALOCZ%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
8. file:///C:%5CUsers%5CKALOCZ%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml
9. mailto:[email address]