Jogsértéssel kapcsolatban meghozott intézkedések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Baranya Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő ügyben hozott határozato(ka)t.
2019 decemberében Komló és Mánfa települések között egy olasz kamion 40 tonna hulladékot tett le az út szélén illegálisan. Az eset kapcsán a Komlói Rendőrkapitányság hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. Az ügyet 2020. február 13-án egy korábbi, a Nagyatádi Rendőrkapitányságon folyamatban lévő üggyel egyesítették, végül a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatta le a nyomozást. Az ORFK-n nemrég érdeklődésünkre elmondták, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda az egyesített ügyben az eljárást – mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése – megszüntette, és egyidejűleg értesítette a kormányhivatalokat, hogy a jogsértéssel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Mivel az egyik érintett kormányhivatal a Baranya megyei, érdeklődnék, milyen intézkedéseket tettek/tesznek az ügy kapcsán. Kérem, ennek dokumentációját (határozatait) küldjék meg részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 17.

Üdvözlettel:

Katus Eszter
Átlátszó.hu

Baranya Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Müllerné Dr. Juhos Bernadett
Főigazgató

Baranya Megyei Kormányhivatal
 

7623 Pécs, József Attila u. 10.
telefon: +36 (72) 507-008
mobil: +36 (20) 267-4850
email: [1][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/[email address]

Baranya Megyei Kormányhivatal

4 Attachments

Tisztelettel:

Dr. Horváth Zoltán
kormánymegbízott

Baranya Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízott

7623 Pécs, József Attila u. 10.
telefon: [1]+36 (72) 507-017
email: [2][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3672507017
2. file:///tmp/[email address]