Jogellenes közterület használat

Farkas Tamás made this Közérdekűadat request to Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2021. és 2022. évben idáig Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Főosztálya hány esetben indított jogellenes közterület-használat miatt
közigazgatási hatósági eljárást az Önkormányzati Rendészettől kapott bejelentésekre, a kerület közterületein tárolt, rendszámmal rendelkező - azonban nyilvánvalóan nem forgalomképes (roncsok, lejárt műszaki érvényesség, forgalomból kivont, kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkező) járművek tárolása kapcsán.
-Ezen eljárások milyen eredménnyel zárultak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 18.

Üdvözlettel:

Farkas Tamás

Barcsai Beáta dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Farkas Tamás Úr!

A 2022. szeptember 18. napján érkezett, alábbi közérdekű adatigénylésére, csatoltan megküldjük a válasziratokat.

Kérjük, a tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel,
Dr. Tiba Zsolt jegyző
megbízásából
Dr. Barcsai Beáta
jogtanácsos

idézett részek megjelenítése