Tisztelt Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1, a városi jelmezkölcsönző megnyitásával és működtetésével kapcsolatban
a) kötött valamennyi szerződést minden mellékletükkel együtt
b) keletkezett valamennyi bevétel és kiadás tételes felsorolását, feltüntetve a szerződések tárgyát, összegét, a szerződéskötések dátumát, és a szerződéses partnerek nevét
2, Kalácska Viola
a) munkaszerződését és munkaköri leírását
b) az általa ellátott közfeladatok meghatározását, és az átlagkeresetét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 31.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Erdélyi Katalin hozzászólt ()

Az adatgazda privát emailben válaszolt az igénylésre.

KiMitTud - közérdekű adatok igénylése,

4 Melléklet

 • Attachment

  art.jelmez.Litoplan 2013.02.05..jpg

  11 Download

 • Attachment

  art.jelmez.litoplan.2014.02.jpg

  1.7M Download

 • Attachment

  UTF 8 art.jelmez.londonstore.sz mla..jpg.jpg

  237K Download

 • Attachment

  UTF 8 erd lyikatalin.jelmez.v lasz..pdf.pdf

  852K Download View as HTML

Az adatgazda privát e-mailben válaszolt az igénylőnek, amely a csatolt
információkat tartalmazta.
---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Buza Orsolya <>
Dátum: 2014. február 14. 9:59
Tárgy: közérdekű adatigénylés - kazincbarcikai jelmezkölcsönző
Címzett: [1][email address]

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Ügyfelem, a Barcika Art Kft. részére Ön által "Közérdekű adatigénylés -
Jelmezkölcsönző" címmel megküldött adatigénylési kérelmére, csatoltan
küldöm válasziratunkat az ahhoz tartozó 3 db melléklettel szíves
felhasználásra.

Tisztelettel: Barcika Art Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Buza Orsolya,

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Barcika Art Kft. megbízásából eljárva, csatoltan küldöm Kalácska Violát
érintő, Ön által kért közérdekű adatokat.

Tisztelettel: Barcika Art Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya

Tisztelt dr.Buza Orsolya!

Köszönöm szépen.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin