Jelmezkölcsönző

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1, a városi jelmezkölcsönző megnyitásával és működtetésével kapcsolatban
a) kötött valamennyi szerződést minden mellékletükkel együtt
b) keletkezett valamennyi bevétel és kiadás tételes felsorolását, feltüntetve a szerződések tárgyát, összegét, a szerződéskötések dátumát, és a szerződéses partnerek nevét
2, Kalácska Viola
a) munkaszerződését és munkaköri leírását
b) az általa ellátott közfeladatok meghatározását, és az átlagkeresetét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 31.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Erdélyi Katalin hozzászólt ()

Az adatgazda privát emailben válaszolt az igénylésre.

KiMitTud - közérdekű adatok igénylése,

4 Attachments

Az adatgazda privát e-mailben válaszolt az igénylőnek, amely a csatolt
információkat tartalmazta.
---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Buza Orsolya <>
Dátum: 2014. február 14. 9:59
Tárgy: közérdekű adatigénylés - kazincbarcikai jelmezkölcsönző
Címzett: [1][email address]

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Ügyfelem, a Barcika Art Kft. részére Ön által "Közérdekű adatigénylés -
Jelmezkölcsönző" címmel megküldött adatigénylési kérelmére, csatoltan
küldöm válasziratunkat az ahhoz tartozó 3 db melléklettel szíves
felhasználásra.

Tisztelettel: Barcika Art Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Buza Orsolya,

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Barcika Art Kft. megbízásából eljárva, csatoltan küldöm Kalácska Violát
érintő, Ön által kért közérdekű adatokat.

Tisztelettel: Barcika Art Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya

Tisztelt dr.Buza Orsolya!

Köszönöm szépen.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin