Jelentős közérdekkel bíró Adatigénylés a 006466.sorszámú igazságügyi szakértői igazolvánnyal kapcsolatban

Az igénylés sikeres volt.

Horváth József Péter

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján zs alábbiakban, a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hivatalos válaszukat, hogy a 006466. sorszámú igazságügyi szakértői igazolványt mikor és kinek a nevére és részére állították ki, és az erről szóló határozat elektronikus másolatát a hivatalos válaszával együtt megküldeni szíveskedjék.?

A nevezett 006466.sorszámú igazságügyi szakértői igazolvány érvényességének kezdeti időpontja milyen dátumtól értelmezhető, az erről szóló határozatot is szíveskedjék válaszához csatoltan megküldeni.?

Az ezen a 006466. sorszámon kibocsátott igazságügyi szakértői igazolvány érvényessége fennáll-e, avagy valamely oknál fogva megszűnt; ebben az esetben a megszűnés dátumának pontos időpontját és az okát megírni szíveskedjék hivatalos válaszában, az ezeket gazoló határozatot is csatolja válaszához kérem.?

Amennyiben a nevezett 006466 sorszámú igazságügyi szakértői igazolvány érvényességét valamely határozatukkal megszüntették, azon határozat elektronikus másolatát hivatalos válaszával együtt megküldeni szíveskedjék.

A jelen adatigénylésben a 006466 sorszámú igazságügyi szakértői igazolvány tekintetében bármikor állt-e fent érvényességének szüneteltetése és az vagy azok pontosan mikor meddig voltak és milyen okból vagy okokból történtek, az erről szóló határozatokat kérem hivatalos válaszával együtt megküldeni szíveskedjék.?

A nevezett 006466. sorszámú igazságügyi szakértői igazolvány amennyiben bevonásra került bármilyen okból kifolyólag, akkor azt mikor, milyen időpontban szolgáltatta vissza azaz igazságügyi szakértő akinek a részére kiállították, az erről szóló jegyzőkönyvet és határozatot csatolja hivatalos válaszához kérem.?

Kérem a nevezett 006466 sorszámú igazságügyi szakértői igazolvány elektronikus másolatát részemre megküldeni szíveskedjék, ha az rendelkezésre áll, illetve a kimittud.atlatszo.hu weboldalon való feltöltésével, a nevezett határozatot vagy határozatokat és jegyzőkönyvet vagy jegyzőkönyveket valamint a nevezett 006466. sorszámú igazságügyi szakértői igazolvány elektronikus másolatát, mivel álláspontom szerint azoknak tartalma jelentős közérdek miatt szükséges, ezért kérem, hogy megismerhetővé tenni szíveskedjék a kért dokumentumokat és a feltett kérdésekre hivatalos válaszát is megküldeni szíveskedjk.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 11.

Bízva együttműködésükben,
Válaszukig maradok,
Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

IFFO (IM), Igazságügyi Minisztérium

2 Melléklet

Tisztelt Horváth József Péter Úr!

Lángné dr. Süle Anett főosztályvezető asszony megbízásából mellékelve küldöm tájékoztatásunkat.

Üdvözlettel:

Sáfrán Anikó
titkársági asszisztens

idézett részek megjelenítése

Horváth József Péter

Tisztelt IFFO (IM)!
Tisztelt Lángné dr.Süle Anett Igazságügyi Felügyeleti Főosztályvezető úrhölgy!

Köszönöm szíves tájékoztatását valamint Kellemes Ünnepeket Kívánok.

A továbbiakban is maradok,
Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter