Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Pallas Athéné alapítványok - PADA, PADS, PAGEO, PADOC, PADMA és PADI - kuratóriumainak és felügyelő bizottságainak idei üléseiről készült azon jegyzőkönyveket 2016. november 15-ig bezárólag, amelyek még nem találhatóak meg a szervezetek honlapján!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 15.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Csikász Brigitta!

A Magyar Nemzeti Bankhoz 2016. november 15-én érkezett – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adat iránti kérelmét az adatkezelő Pallas Athéné Alapítványoknál szíveskedjen előterjeszteni.

Tisztelettel:

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG

1054 Bp., Szabadság tér 9.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése

Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány,

1 Attachment

Tisztelt Csikász Brigitta!

 

Az Alapítványhoz 2016. november 30. napján érkeztetett, – az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű
adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban, annak teljesítése
körében  az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

az Ön által igényelt adatok elérhetőek az alábbi linken:

[1]http://www.pageobudapest.hu/reports

 

Kérjük a jelen tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

 

Budapest, 2016. december 30.

 

Tisztelettel:

 

 

--

Bendarzsevszkij Anton

Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány

Igazgató

[2]PAGEO_mailsign

 

 

References

Visible links
1. http://www.pageobudapest.hu/reports