Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának 2013. március 4-ét követő üléseiről készült jegyzőkönyveket, emlékeztetőket vagy bármely más, hasonló funkciót ellátó iratot, továbbá az igazgatóság által 2013. március 4-ét követően meghozott valamennyi döntést, állásfoglalást, és
b) a Magyar Nemzeti Bank felügyelő-bizottságának 2013. március 4-ét követő üléseiről készült jegyzőkönyveket, emlékeztetőket vagy bármely más, hasonló funkciót ellátó iratot, továbbá a felügyelő-bizottság által 2013. március 4-ét követően meghozott valamennyi döntést, állásfoglalást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 23.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.! Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Magyar Nemzeti Bankhoz (MN”) a KiMitTud weboldalon keresztül eljuttatott közérdekű adat iránti igényében az alábbi dokumentumokat kérte megküldeni:

a) a Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának 2013. március 4-ét követő üléseiről készült jegyzőkönyvek, emlékeztetők vagy bármely más, hasonló funkciót ellátó irat, továbbá az igazgatóság által 2013. március 4-ét követően meghozott valamennyi döntés, állásfoglalás, és
b) a Magyar Nemzeti Bank felügyelő-bizottságának 2013. március 4-ét követő üléseiről készült jegyzőkönyvek, emlékeztetők vagy bármely más, hasonló funkciót ellátó irat, továbbá a felügyelő-bizottság által 2013. március 4-ét követően meghozott valamennyi döntés, állásfoglalás.

A megjelölt adatok széles köre miatt a vonatkozó adatigény teljesítése az MNB feladat- és hatáskörének külső befolyástól mentes ellátását, továbbá – mivel azok tervezett későbbi döntések előkészítéséhez is kapcsolódnak – a további döntések előkészítése során az MNB álláspontjának szabad kifejtését veszélyeztetné. Ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (6) bekezdése értelmében a dokumentumokat ebben a formában nem áll módunkban megküldeni. Kérem pontosítsa adatigényét azon ügyek, ügycsoportok megjelölésével, melyekre vonatkozóan élni kíván a közérdekű adatigényével.

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROTOKOLL FŐOSZTÁLY
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése