Jegyzői Iroda munkatársai, juttatásaik

Horváth Tamás made this Közérdekűadat request to Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus levélben tájékoztatni az alábbiakról:

- 2020-ban hányan dolgoztak a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján?
- 2020-ban kik dolgoztak a jegyzői Irodán? (név, munkakör megnevezése)
- 2020-ban milyen juttatást kaptak a Jegyzői Iroda munkatársai (név és kifizetési dátum szerint kérném részletezve minden, a jogviszonyukkal összefüggésben történt kifizetést, beleértve az illetményt, jutalmat, prémiumot, céljutalmat, cafetériát, jubileumi jutalmat, külön megbízásokat stb.)

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2012-ben kiadott állásfoglalása szerint: "a vezetőknek kifizetett rendszeres, eseti, pénzbeni és természetbeni juttatások, így a szabadságmegváltás, jutalom, helyettesítési díj, kereset-kiegészítés, céljuttatás összege a közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett személyes adatnak minősülnek, azokat bárki megismerheti..." (állásfoglalás száma: NAIH-6351-2/2012/V.).

Másik állásfoglalásában a NAIH kimondta: "A törvény erejénél fogva tehát a kormánytisztviselők és a köztisztviselők illetményére vonatkozó adat közérdekből nyilvános, az erre vonatkozó adatigényléseket polgármesteri hivatal esetében a jegyző köteles teljesíteni. Álláspontom szerint az illetményre vonatkozó adatok körét – figyelemmel a Kttv. 13. §-ában szereplő, az egyenlő bánásmód követelményét és érvényesülését előíró szabályokra is – tágan kell értelmezni, abba beletartoznak a közszolgálati jogviszonyra tekintettel, illetve azzal összefüggésben szerzett egyéb járandóságok, juttatások is. Ezen adatok nyilvánossága segítheti – egyebek mellett – az illetményre és egyéb pénzbeli, természetbeli juttatásokra vonatkozó egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését is." (állásfoglalás száma: NAIH-4931-2/2012/V.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 28.

Üdvözlettel:

Horváth Tamás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Cím!

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az 521/2020
(XI.25.) kormányrendelet 1§ (3) bekezdése szerint 45 napon belül küldjük
meg válaszunkat.

Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Feladó: Horváth Tamás <[FOI #17004 email]>
Címzett: <[Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Dátum: 2021. 01. 28 10:44
Tárgy: Közérdekű adatigénylés  - Jegyzői Iroda munkatársai, juttatásaik
- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus levélben tájékoztatni az alábbiakról:

- 2020-ban hányan dolgoztak a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján?
- 2020-ban kik dolgoztak a jegyzői Irodán? (név, munkakör megnevezése)
- 2020-ban milyen juttatást kaptak a Jegyzői Iroda munkatársai (név és
kifizetési dátum szerint kérném részletezve minden, a jogviszonyukkal
összefüggésben történt kifizetést, beleértve az illetményt, jutalmat,
prémiumot, céljutalmat, cafetériát, jubileumi jutalmat, külön megbízásokat
stb.)

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság 2012-ben kiadott állásfoglalása szerint: "a
vezetőknek kifizetett rendszeres, eseti, pénzbeni és természetbeni
juttatások, így a szabadságmegváltás, jutalom, helyettesítési díj,
kereset-kiegészítés, céljuttatás összege a közfeladat ellátásával
összefüggésben keletkezett személyes adatnak minősülnek, azokat bárki
megismerheti..." (állásfoglalás száma: NAIH-6351-2/2012/V.).

Másik állásfoglalásában a NAIH kimondta: "A törvény erejénél fogva tehát a
kormánytisztviselők és a köztisztviselők illetményére vonatkozó adat
közérdekből nyilvános, az erre vonatkozó adatigényléseket polgármesteri
hivatal esetében a jegyző köteles teljesíteni. Álláspontom szerint az
illetményre vonatkozó adatok körét – figyelemmel a Kttv. 13. §-ában
szereplő, az egyenlő bánásmód követelményét és érvényesülését előíró
szabályokra is – tágan kell értelmezni, abba beletartoznak a közszolgálati
jogviszonyra tekintettel, illetve azzal összefüggésben szerzett egyéb
járandóságok, juttatások is. Ezen adatok nyilvánossága segítheti – egyebek
mellett – az illetményre és egyéb pénzbeli, természetbeli juttatásokra
vonatkozó egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését is."
(állásfoglalás száma: NAIH-4931-2/2012/V.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 28.

Üdvözlettel:

Horváth Tamás

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #17004 email]

Ha a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem
a(z) [Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Horváth Tamás!

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

A Sopron MJV Polgármesteri Hivatala jegyzői irodáján dolgozó kollégák
nevét a csatolt linken érheti el:

[1]http://portal.sopron.hu/Sopron/portal/au...

A Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző Dr. Sárvári Szabolcs illetménye br.
950.000,- Ft/hó, cafetéria br. 200.000,- Ft/év, jutalom br. 900.000,-
Ft/év. Aljegyző, Dr. Kovács Gábor illetménye br. 850.000,- Ft/hó,
cafeteria br. 200.000,- Ft/év, jutalom br. 830.000,- Ft/év.

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Feladó: Horváth Tamás <[FOI #17004 email]>
Címzett: <[Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Dátum: 2021. 01. 28 10:44
Tárgy: Közérdekű adatigénylés  - Jegyzői Iroda munkatársai, juttatásaik
- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus levélben tájékoztatni az alábbiakról:

- 2020-ban hányan dolgoztak a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján?
- 2020-ban kik dolgoztak a jegyzői Irodán? (név, munkakör megnevezése)
- 2020-ban milyen juttatást kaptak a Jegyzői Iroda munkatársai (név és
kifizetési dátum szerint kérném részletezve minden, a jogviszonyukkal
összefüggésben történt kifizetést, beleértve az illetményt, jutalmat,
prémiumot, céljutalmat, cafetériát, jubileumi jutalmat, külön megbízásokat
stb.)

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság 2012-ben kiadott állásfoglalása szerint: "a
vezetőknek kifizetett rendszeres, eseti, pénzbeni és természetbeni
juttatások, így a szabadságmegváltás, jutalom, helyettesítési díj,
kereset-kiegészítés, céljuttatás összege a közfeladat ellátásával
összefüggésben keletkezett személyes adatnak minősülnek, azokat bárki
megismerheti..." (állásfoglalás száma: NAIH-6351-2/2012/V.).

Másik állásfoglalásában a NAIH kimondta: "A törvény erejénél fogva tehát a
kormánytisztviselők és a köztisztviselők illetményére vonatkozó adat
közérdekből nyilvános, az erre vonatkozó adatigényléseket polgármesteri
hivatal esetében a jegyző köteles teljesíteni. Álláspontom szerint az
illetményre vonatkozó adatok körét – figyelemmel a Kttv. 13. §-ában
szereplő, az egyenlő bánásmód követelményét és érvényesülését előíró
szabályokra is – tágan kell értelmezni, abba beletartoznak a közszolgálati
jogviszonyra tekintettel, illetve azzal összefüggésben szerzett egyéb
járandóságok, juttatások is. Ezen adatok nyilvánossága segítheti – egyebek
mellett – az illetményre és egyéb pénzbeli, természetbeli juttatásokra
vonatkozó egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését is."
(állásfoglalás száma: NAIH-4931-2/2012/V.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 28.

Üdvözlettel:

Horváth Tamás

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #17004 email]

Ha a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem
a(z) [Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://portal.sopron.hu/Sopron/portal/au...
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about