Jegybevételek

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2022-ben, majd 2023-ban adatigénylésem napjáig a MÁV vonalaira mennyi jegyet és bérletet adtak, havi bontasban. Amennyiben ez túl sok adat, úgy kérem a jegy és bérlet értékesítésből származó adatokat adják meg, havi bontásban 2022-re és 2023-ra adatigénylésem napjáig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 11.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Szíves megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (3) rendelkezése alapján felhívjuk az Ön által kért adatok pontosítására.

A pontos adatszolgáltatás érdekében kérjük pontosan meghatározni, hogy adatigénylése a MÁV Zrt. vagy a MÁV-START Zrt. vasútvonalaira vonatkozik.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (1) bekezdése által előírt 15 napon belüli válaszadási határidőt attól az időponttól számítjuk, amely időpontban beérkezik az adatkezelő számára egyértelműen értelmezhető közérdekű adatigénylése a Társaságunk [MÁV-START Zrt. request email] elektronikus levelezési címére.

Köszönjük szíves együttműködését!

Budapest, 2023. augusztus

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Elnézést a pontatlan fogalmazásért. A címzés és a kérdés is a MÁV Start Zrt.-nek szól.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Érdeklődnék, hogy a pontosított adatigénylésemre mikor kapok választ?

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunk részére 2023.08.04. napján megküldött pontosított
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Jelen válaszlevelünkhöz mellékelten megküldjük a 2022. és 2023. évre
vonatkozó jegy- és bérletértékesítési adatokat tartalmazó táblázatot.

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a táblázat azon menetjegyek és bérletek
darabszámát tartalmazza, amikkel a rajta feltüntetett viszonylat alapján
legalább 1 állomásközt utaztak a megjelölt vonalon. Ha az utazás több
vonalat is érintett, a jegydarabszám mindegyik érintett vonalnál
megjelenik, ezért a vonalankénti adatok nem összeadhatók. A táblázat nem
tartalmazza a viszonylatmegjelölés nélküli vagy viszonylat kijelölése
nélkül vásárolt termékeket – így különösen a vármegye- és
országbérleteket.

 

Az 1-es vonal esetében a táblázat nem tartalmazza a Hegyeshalom – Rajka
(GYSEV) szakaszon belüli utazásra szóló jegyek adatait. A 17-es vonal
esetében a táblázat nem tartalmazza a Szombathely – Zalaszentiván (GYSEV)
szakaszon belüli utazásra szóló jegyek adatait. (Pl.: Nagykanizsa – Vasvár
utazás megjelenik a 17-es vonalnál, de egy Szombathely – Sorkifalud utazás
nem).

 

Az elővárosi vonalak teljesítménye nem tartalmazza azon jegyeket és
bérleteket, ahol a folytatásnak minősülő vonalon is történt legalább 1
állomásköznyi utazás (pl.: Budapest – Debrecen utazás a 100a vonalon nem
jelenik meg, csak a 100-as vonalnál).

 

 

Elővárosi vonal Folytatásnak minősülő távolsági vonal
1a 1
30a 20, 29, 30
40a 40
80a 80
100a 100, 140
120a 120
150a 150

 

Közös szakaszokon belülre váltott jegyek vonalhoz rendelése: a
teljesítmény mindig a sorrendben legelső vonalnál jelenik meg (az
elővárosi vonal megelőzi a távolságit). Pl.:

 

 

Budapest-Nyugati – Rákosrendező (2, 70, 71) 2-es vonal
Nyírbátor – Mátészalka (110, 113) 110-es vonal
Vác-Alsóváros – Vác (70, 71) 70-es vonal
Szolnok – Szajol (100, 120, 130) 100-as vonal
Győr – Győrszabadhegy (10, 11) 10-es vonal

 

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése