Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen KML vagy KMZ kiterjesztésű térképfájlban, vagy szerkeszthető excel kiterjesztésű fájlban megküldeni részemre a JCDecaux Hungary Zrt. által Budapest Főváros Önkormányzatának birtokában álló köztereken tulajdonolt és kezelt közösségi közlekedési utasvárók listáját. Kérem, hogy a megküldött adatok tartalmazzák a műtárgyak X és Y koordinátáit, azok földrajzi elhelyezkedésének nevét, vagy amennyiben ismert, a konkrét közterület nevét házszám pontossággal.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 20.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Lukács Máté!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP- 24060 /2023-as érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Friedrich Anna, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

5 Attachments

Tisztelt Lukács Máté!

 

Közérdekűadat-igénylésére válaszul csatoltan megküldöm Budapest Főváros
főjegyzőjének levelét és annak mellékleteit.

Tekintettel a mellékletek méretére, a válasz csak két e-mailben küldhető
meg.

Amennyiben problémát tapasztal ezzel összefüggésben, kérem, keressen az
alábbi telefonszámon.

 

Üdvözlettel:

 

Friedrich Anna

titkárságvezető

 

telefon: +36 1 327-1191

e-mail: [1][email address]

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Friedrich Anna, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Lukács Máté!

 

Közérdekűadat-igénylésére válaszul csatoltan megküldöm Budapest Főváros
főjegyzőjének levelét és annak mellékleteit.

Tekintettel a mellékletek méretére, a válasz csak két e-mailben küldhető
meg.

Amennyiben problémát tapasztal ezzel összefüggésben, kérem, keressen az
alábbi telefonszámon.

 

Üdvözlettel:

 

Friedrich Anna

titkárságvezető

 

telefon: +36 1 327-1191

e-mail: [1][email address]

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Friedrich Anna!

Köszönöm válaszát!

Üdvözlettel:

Lukács Máté