Járvány - munkavállalók

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a járvány-vészhelyzet (2020.III.11.) kihirdetése óta,

1, volt-e az Polgármesteri Hivatalban és/vagy bármelyik intézményénél, a munkáltató által elrendelt szabadságkivétel bármelyik dolgozónak? Ha igen hány főt érintett és hány napot, vagy a szabadság mekkora részét kellett kivennie a dolgozóknak?

2, volt-e fizetéscsökkentés bármelyik dolgozónál. . Ha igen hány főt érintett mekkora fizetéscsökkenést jelentett ez a dolgozóknak, és az intézkedés miatt mekkora bértömeg megtakarításával számoltak?

3, elrendelték-e bármelyik dolgozónál díjazással nem járó állásidőt? Ha igen milyen időtartamra, mennyi dolgozónak, és az intézkedés miatt mekkora bértömeg megtakarításával számoltak?

4, volt-e elbocsátás? Ha igen hány főt érintett, milyen munkakörökben, és az intézkedés miatt mekkora bértömeg megtakarításával számoltak?

5, volt-e ebben az időszakban munkaerő felvétel, ha igen milyen munkakörbe, hány fő, és mekkora havi bértömeggel?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 12.

Üdvözlettel:

Csábi Attila

Jegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatalunkhoz 2020. május 13. napján elektronikus úton benyújtott,
járvány-veszélyhelyzet kihirdetését követő eljárásrendekkel kapcsolatos
közérdekű adatigénylésére a csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dallos Andrea

jegyző

                                        

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Jegyzői Titkárság

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101/210

Fax: 231-3199

e-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]