Maron Szilárd Ákos

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
Járművezetőket ért incidensek statisztikáit az alábbi szempontok alapján:
– havi bontás
– járatra bontás
– események trendje (csökkenő, vagy növekvő trend az előző hónaphoz képest, mennyivel)
– cselekmény kimenetele (történt-e intézkedés hatóság által)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: Budapest, 2024. március 25.

Üdvözlettel:
Maron Szilárd Ákos

BKV, Budapesti Közlekedési Zrt.

7 Melléklet

Tisztelt Maron Szilárd Ákos!

 

Köszönettel vettük megkeresését, amelyben a járművezetőket ért
incidensekről kért információkat.

 

Tekintettel arra, hogy a levél tárgya („Járművezetőket és utasokat ért
incidensek”) nincs összhangban a levélben megfogalmazott igénnyel („Kérem,
szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Járművezetőket ért incidensek statisztikáit az alábbi szempontok alapján:

– havi bontás

– járatra bontás

– események trendje (csökkenő, vagy növekvő trend az előző hónaphoz
képest, mennyivel) – cselekmény kimenetele (történt-e intézkedés hatóság
által)”), ezért a válaszban kizárólag a levél törzsszövegében szereplő
igényhez kapcsolódó adatokat adjuk át.

 

Az adatigénylésben továbbá nem szerepel, hogy mely időszakra vonatkozik az
adatigénylés, ezért a csatolt táblázat a 2021. június 1. és 2023. július
31. közötti időszakban regisztrált és feldolgozott adatokat tartalmazza. A
jelzett időszaknál korábbi, illetve későbbi adatok jelenleg nem állnak
rendelkezésre.

 

A csatolt táblázatban kizárólag a BKV Zrt. által rögzített, járművezetőket
érintő incidensek szerepelnek feltüntetve az eset dátumát (év, hó),
valamint az adott esethez kapcsolódó intézkedés jellegét. Fentiek alapján
felhívom a figyelmét, hogy az adatszolgáltatás fővárosi vonatkozásban nem
teljeskörű, az nem tartalmazza a társszolgáltatók járművezetőit érintő
incidenseket, ezáltal az adatszolgáltatásunkban szereplő adatok – valamint
az ezek felhasználásával készített statisztikák, kimutatások – az osztott
üzemeltetésű viszonylatok (pl. 99-es autóbusz), illetve az agglomerációba
irányuló járatok tekintetében téves következtetésekre adhatnak okot.

 

 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét!

 

 

Üdvözlettel:

 

[1]cid:[email protected]

 

BKV Zrt.

E-mail: [2][Budapesti Közlekedési Zrt. request email]

 

[3]cid:[email protected][4]cid:[email protected] [5]cid:[email protected] [6]cid:[email protected] [7]cid:[email protected]

 

 

idézett részek megjelenítése

BKV, Budapesti Közlekedési Zrt.

7 Melléklet

Tisztelt Maron Szilárd Ákos!

 

Köszönettel vettük megkeresését, amelyben a járművezetőket ért
incidensekről kért információkat.

 

Tekintettel arra, hogy a levél tárgya („Járművezetőket és utasokat ért
incidensek”) nincs összhangban a levélben megfogalmazott igénnyel („Kérem,
szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Járművezetőket ért incidensek statisztikáit az alábbi szempontok alapján:

– havi bontás

– járatra bontás

– események trendje (csökkenő, vagy növekvő trend az előző hónaphoz
képest, mennyivel) – cselekmény kimenetele (történt-e intézkedés hatóság
által)”), ezért a válaszban kizárólag a levél törzsszövegében szereplő
igényhez kapcsolódó adatokat adjuk át.

 

Az adatigénylésben továbbá nem szerepel, hogy mely időszakra vonatkozik az
adatigénylés, ezért a csatolt táblázat a 2021. június 1. és 2023. július
31. közötti időszakban regisztrált és feldolgozott adatokat tartalmazza. A
jelzett időszaknál korábbi, illetve későbbi adatok jelenleg nem állnak
rendelkezésre.

 

A csatolt táblázatban kizárólag a BKV Zrt. által rögzített, járművezetőket
érintő incidensek szerepelnek feltüntetve az eset dátumát (év, hó),
valamint az adott esethez kapcsolódó intézkedés jellegét. Fentiek alapján
felhívom a figyelmét, hogy az adatszolgáltatás fővárosi vonatkozásban nem
teljeskörű, az nem tartalmazza a társszolgáltatók járművezetőit érintő
incidenseket, ezáltal az adatszolgáltatásunkban szereplő adatok – valamint
az ezek felhasználásával készített statisztikák, kimutatások – az osztott
üzemeltetésű viszonylatok (pl. 99-es autóbusz), illetve az agglomerációba
irányuló járatok tekintetében téves következtetésekre adhatnak okot.

 

 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét!

 

 

Üdvözlettel:

 

[1]cid:[email protected]

 

BKV Zrt.

E-mail: [2][Budapesti Közlekedési Zrt. request email]

 

[3]cid:[email protected][4]cid:[email protected] [5]cid:[email protected] [6]cid:[email protected] [7]cid:[email protected]

 

 

idézett részek megjelenítése