Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2019. januártól kezdődően az egyes hónapokban üzemképes jármű hiánya miatt lemondott vonatokat a következő formában:
- vonat száma (pl. 706)
- adott számú vonat a tárgyhónapban hányszor maradt ki, vagy volt autóbusszal pótolva üzemképes jármű hiánya miatt
- a vonat útvonala által érintett menetrendi mezők (pl. 100a, 140).

Kérem, az adatokat lehetőség szerint xlsx, csv vagy más, gépi feldolgozásra alkalmas formátumban küldje meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 15.

Üdvözlettel:

Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2024.04.15. napján beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Budapest, 2024. április

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2024.04.15. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adatigénylőt, hogy a csatolt táblázat kizárólag a szolgálatképtelenség miatt lemondott járatokat (motorvonatokat) tartalmazza. Tehát nem tartalmazza pl. a balesetek és egyéb okok miatt lemondott járatokat.

Az „Összesítő 2019-2024.” elnevezésű táblázat tartalmazza a 2019. január hónaptól 2024. április hónapig az összesített adatokat, illetve a megrendelt vonatokhoz viszonyítva teljes és részleges lemondásra utaló százalékos adatokat. A „Szolgálatképtelenség 2019-2024.” elnevezésű táblázat tartalmazza, hogy melyik hónapban, melyik vonat, hányszor maradt el teljese vagy részleges útvonalon, továbbá azt az információt is, hogy a rendelkezésre álló adatok esetében hányszor lett pótolva. Tájékoztatjuk, hogy a vonatpótlási (csak motorvonati) adatok csak 2022. november hónaptól állnak rendszerezett formában rendelkezésünkre.

Fontos megjegyezni, hogy a járművek, mozdonyok karbantartása, alkatrészeinek beszerzése a háború miatt sajnos minden igyekezetünk ellenére akadozik. Ezenkívül balesetek során is rongálódtak járművek, amelyek helyreállítása is jelentős, előre nem tervezett erőforrások bevonásával és költségekkel jár. A vasúttársaság arra törekszik, hogy ezen tényezők ellenére a vonatforgalomhoz szükséges járműveket biztosítsa. A MÁV-START folyamatosan vizsgálja a járművek átcsoportosítási lehetőségeit is. A fenntartásból kivont járművek üzembe állításáról a mozdonyok állapota alapján, valamint a gazdasági tényezőket is figyelembe véve dönt a MÁV-START Zrt. Azon mozdonyok esetében, amelyek műszaki állapota lehetővé teszi az ismételt üzemeltetést, azok javítását az anyagi és emberi erőforrásaink figyelembe vételével tervezzük.

Folyamatosan keressük a további dízel, villany motorvonatok és mozdonyok bérlésének lehetőségét. Elkészítésre került a MÁV-START járműstratégiája, amelyet a kormány már tárgyalt. Ennek keretében 2033-ig közel 600 új vasúti járművel fejlesztené a MÁV-START az állományát, ezzel is növelve az utazási komfortot és csökkentve az elöregedő járművek műszaki hibáiból adódó szolgálatképtelenségeket.

Lemondott járat esetében Társaságunk igyekszik lehetőség szerint megoldást kínálni és könnyíteni az utasok közlekedését elsősorban vonatpótló-autóbuszok bevonásával. Abban az esetben, ha ez nem lehetéséges, akkor megoldást jelent a menetrendszerinti Volánbusz-járat igénybevétele, amelyekre a vasúti menetjegy is érvényes, így az utas számára további többlet költséggel nem jár.

Felhívjuk figyelmét, hogy a menetrendi fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt években a leközlekedtetett vonatok száma egyértelműen nőtt, amely azt jelenti, hogy a vonatok 99,73%-a közlekedett le a teljes útvonalukon. Az előzőek alapján tehát a vonatok mindösszesen 0,27%-át mondtuk le. Figyelembe véve azon eseteket, amikor vonatpótló autóbuszokkal történt a pótlás, vonat lemondásra csupán az esetek 0,18%-ban volt szükség.

Társaságunk megoldásközpontú felfogásának köszönhetően egyre több helyre tudunk beállítani besegítő, rendelkezésre álló autóbuszokat (tartalék buszok állomása: Monor, Gödöllő, Tatabánya, Szabadbattyán). Ennek bővítése már kezdetét vette, így már Debrecenbenig is működik a besegítő autóbusz igénybevétele, amely elsősorban csoportos utazásra, illetve a szabad kapacitás terhére havaria események esetén is igénybe vehető.

Kiterjesztve, a nyári időszakban az előszezontól kezdve rendelkezésre álló autóbuszokkal bővítjük a kiszolgálást egyes rendkívüli események, illetve szolgálatképtelenségek esetén. Ezért a 2024. május 3.-tól a nyári időszakra a Balaton-parton, - elő és utószezonban Székesfehérvárra és Balatonszentgyörgyre, főszezonban pedig az előzőek mellett Siófokra, Fonyódra, Tapolcára és Balatonfüredre is beállítunk besegítő autóbuszokat.

Tájékoztatjuk egyebekben, hogy az adatigényléssel érintett további adatok (vonal, tételes pótlás) előállítása hatalmas manuális munka mellett lehetne megoldani.

Budapest, 2024. május

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése