Tisztelt DKV Debreceni Közlekedési Zrt!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az összes, közforgalmú utast szállító járat alábbi adatait:
- menetrendszerinti és tényleges indulási dátumát és idejét az "Induló hely"-ről
- útvonalát pontos utcaszintű útvonalleírással (vagy minimum 30 másodpercenkénti mintavételezésű GPS koordinátákkal)
- menetrendszerinti és tényleges érkezési dátumát és idejét az "Érkezési hely"-re
amelyre igaz az, hogy
- 2020. január 16. és 31. között közlekedett!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 14.

Üdvözlettel:

Salánki Péter

Ügyfélszolgálat,

2 Melléklet

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2015. január 1. napjától a 2013. évi V. törvényben
foglaltak alapján a DV Parking Kft. vette át a DKV Zrt. ügyfélszolgálati
teendőit jogutódlás következtében, megbízási szerződés alapján.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy beadványát DVP-1203-1/2020. iktató számon
nyilvántartásba vettük, feldolgozását megkezdtük. Levelében foglaltakat
észrevételeinek megvizsgálása céljából a hatáskörrel rendelkező DKV Zrt.
illetékes szakterülete felé továbbítottuk.

Ügye kapcsán a DKV Zrt. válaszát 30 napon belül az Ön által megadott
elérhetőségre küldjük.

Személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény alapján kezeljük, amennyiben
esete kivizsgálást igényel, az Ön által megadott adatokat szakterület felé
továbbítjuk. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslati
lehetősége a következő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, [1]www.naih.hu)

Kérjük szíves türelmét a válaszlevél megérkezéséig.

Üdvözlettel:

Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat
DV Parking Kft.

  [2]DV Parking Kft
" Tudatos parkolás, élhető város"
4027 Debrecen, Füredi u. 27. Malompark II. I.em.
Telefon: [3]tel:+36 52 531 513
Email: [4][email address]
Weboldal: [5]www.dvparking.hu

[6]Print Mielőtt kinyomtatná, gondoljon környezete védelmére! A jelen
üzenetben található információk bizalmasak és az üzleti titoktartás körébe
tartozhatnak. Kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazott
használhatja fel. Ha a jelen üzenetnek nem Ön a címzettje, kérjük
szíveskedjen értesíteni küldőjét, és az üzenetet haladéktalanul törölje!
Felhívjuk  figyelmét, hogy annak jogosulatlan felhasználása, másolása,
terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos. Az üzenet,
és annak csatolmányai elküldés előtt vírusellenőrzésen esett át! A
címzetthez érkezéskor a vírusmentességet már nem tudjuk garantálni.

2020.04.14 15:30 keltezéssel, Salánki Péter írta:

Tisztelt DKV Debreceni Közlekedési Zrt!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az összes, közforgalmú utast szállító járat alábbi adatait:
- menetrendszerinti és tényleges indulási dátumát és idejét az "Induló hely"-ről
- útvonalát pontos utcaszintű útvonalleírással (vagy minimum 30 másodpercenkénti mintavételezésű GPS koordinátákkal)
- menetrendszerinti és tényleges érkezési dátumát és idejét az "Érkezési hely"-re
amelyre igaz az, hogy
- 2020. január 16. és 31. között közlekedett!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 14.

Üdvözlettel:

Salánki Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[7][FOI #14730 email]

Ha a(z) Debreceni Közlekedési Vállalat nem a(z) [8][email address] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. blocked::http://www.naih.hu/
http://www.naih.hu/
3. file:///tmp/tel:+36%2052%20531%20513
4. mailto:[email address]
5. http://www.dvparking.hu/
7. mailto:[FOI #14730 email]
8. mailto:[email address]
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Harsányi László, Debreceni Közlekedési Vállalat

50 Melléklet

Tisztelt Adatkérő!

                                                               Ikt. sz.:
DKV-751-2/2020

 

Az Ön által kért közérdekű adatkérésre a következő választ tudjuk adni:

 

A Társaság a közérdekű adatigénylés vizsgálata során megállapította, hogy
a 2020. január 16. és 31. között közlekedett közforgalmú utast szállító
járatok menetrendszerinti és tényleges indulását az „Indítóhely”-ről,
valamint a menetrendszerinti és tényleges érkezési dátumát és idejét az
"Érkezési hely"-re adatok közül a tényleges indulási és érkezési adatokról
külön nyilvántartásunk nincs. Ez körülbelül  88 800 adatot jelent. Az
informatikai rendszerből ezek lekérdezése csak egyedi lekérdező programok
készítésével lehetséges. Ezért az Ön által kért tényleges indulási és
érkezési adatokat a Társaság nem köteles előállítani a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság NAIH-4205-2/2012/V. ügyszámú állásfoglalása
szerint: az adat megismerésére vonatkozó igény teljesítése az adat
meglétét feltételezi, az adatközlő nem köteles az igény teljesítése
érdekében maga előállítani a kért adatokat. A közfeladatokat ellátó szerv
nem köteles kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében új,
minőségileg más adatot előállítani.

Vagyis a kért közérdekű adatot a Társaság nem kezeli (mindhárom esetben
igaz, hiszen ha nem állítja elő, akkor a kért adatot sem kezeli) , melyre
figyelemmel annak megtagadásáról döntött az Infotv. 30. § (3) bekezdése
alapján .

 

A 2020. január 16. és 31. között közlekedett közforgalmú utast szállító
járatok menetrendszerinti indulását az „Indítóhely”-ről, valamint a
menetrendszerinti érkezési dátumát és idejét az "Érkezési hely"-re
adatokat az akkor érvényes végállomási menetrendi hirdetményekből meg
tudja határozni.

A 2020. január 16. és 31. között közlekedett közforgalmú utast szállító
járat útvonalát az akkor érvényes vonalhálózati térkép alapján tudja
meghatározni.

 

A Társaság felhívja a figyelmét, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése
szerint a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által az Infotv. 29. § (2)
bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén,
valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés
összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

 

Az Infotv. 31. § (3) bekezdése szerint a pert, amely az Infotv. 31. § (5)
bekezdésére figyelemmel a Debreceni Járásbíróság hatáskörébe tartozik, az
igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől,
illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától
számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító
közfeladatot ellátó szerv ellen. Amennyiben Ön az igénye Társaság általi
elutasítása, nem teljesítése, vagy az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Hatóságnál az Infotv. 52. §
(1) bekezdése alapján bejelentést tesz - a bíróság előtt a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

A Társaság tájékoztatja, hogy az Infotv. fentebb idézett 52. § (1)
bekezdése alapján az igénye elutasítása, az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összege, vagy nem teljesítése miatt is
kezdeményezheti bejelentéssel a Hatóság vizsgálatát. A Hatóság vizsgálata
nevezett esetben az Infotv. 52. § (1a) bekezdése alapján az igény
elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a
költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy
éven belül kezdeményezhető.

 

Üdvözlettel:   

 

                                               Harsányi László

                                               adatvédelmi tisztviselő

                                                              

                                               E-mail:
[1][email address]

                                               Web: [2]www.dkv.hu

                                               Telefon: (52) 502-642

A jelen üzenetben található információk bizalmasak és az üzleti titoktartás
körébe tartozhatnak. Kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazott(ak)
használhatják fel.  Ha a jelen üzenetnek nem Ön a címzettje, felhívjuk
figyelmét, hogy annak jogosulatlan felhasználása, másolása, terjesztése vagy a
tartalmával való visszaélés szigorúan tilos.

The information contained in this message is confidential and may also include
commercial confidentiality. Only the consignee or his agent (s) may be used.  
If you are not the addressee of this message, please note that any unauthorized
use, copying, or distribution of the content is strictly prohibited.

 

- Közösségi közlekedéssel a zöld környezetért! -

P [3]cid:[email protected]

Kérem mérlegelje a környezet iránt érzett felelősségét mielőtt kinyomtatja ezt
az e-mailt!

Please consider your environmental responsibility:
      Before printing this e-mail, ask yourself whether you need a hard copy !

From:
Sent: Wednesday, April 15, 2020 8:38 AM
To: Harsányi László <[email address]>
Cc: DKV Zrt. jegyellenőrzés <[email address]>
Subject: Fw: dvp-1203-1/2020 Közérdekűadat kérés

 

Kedves Laci!

 

Az alábbi levelet továbbítjuk felhasználás céljából.

Üdvözlettel:

                                                            ellenőrzési
előadó

                                                      
E-mail: jegyellenorzes[4]@dkv.hu

                                                      
Web: [5]www.dkv.hu                      

                                                       Telefon:

A jelen üzenetben található információk bizalmasak és az üzleti
titoktartás körébe tartozhatnak. Kizárólag a címzett, illetve az általa
meghatalmazott(ak) használhatják fel. Ha a jelen üzenetnek nem Ön a
címzettje, felhívjuk figyelmét, hogy annak jogosulatlan felhasználása,
másolása, terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos.

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: DV Parking Ügyfélszolgálat <[6][email address]>
Elküldve: 2020. április 15., szerda 8:26
Címzett: DKV Zrt. jegyellenőrzés <[7][email address]>
Tárgy: dvp-1203-1/2020

 

Tisztelt Kapcsolattartó!

Az alábbi  beadvány érkezett Ügyfélszolgálatunkra, melyet  továbbítunk a
DKV Zrt. felé.
Az esetet DVP-1203-1/2020 iktatószámon nyilvántartásba vettük.

Kérjük, hogy az illetékes szakterület által hozott állásfoglalást a
megbízási szerződésben foglalt határidő figyelembevételével részünkre
megküldeni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Ügyfélszolgálat

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat request - Járat információk - 2020.
január 16-31 - Debreceni Közlekedési Vállalat
Dátum: Tue, 14 Apr 2020 13:30:40 +0000
Feladó: Salánki Péter [8]<[FOI #14730 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Debreceni Közlekedési Vállalat
adatgazdánál" [9]<[email address]>

Tisztelt DKV Debreceni Közlekedési Zrt!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az összes,
közforgalmú utast szállító járat alábbi adatait:
- menetrendszerinti és tényleges indulási dátumát és idejét az "Induló
hely"-ről
- útvonalát pontos utcaszintű útvonalleírással (vagy minimum 30
másodpercenkénti mintavételezésű GPS koordinátákkal)
- menetrendszerinti és tényleges érkezési dátumát és idejét az "Érkezési
hely"-re
amelyre igaz az, hogy
- 2020. január 16. és 31. között közlekedett!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 14.

Üdvözlettel:
Salánki Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[10][FOI #14730 email]

Ha a(z) Debreceni Közlekedési Vállalat nem a(z) [11][email address]
címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
[12]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[13]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.dkv.hu/
4. mailto:[email address]
5. http://www.dkv.hu/
6. mailto:[email address]
7. mailto:[email address]
8. mailto:[FOI #14730 email]
9. mailto:[email address]
10. mailto:[FOI #14730 email]
11. mailto:[email address]
12. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
13. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about