Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlása, öntözésfejlesztése előzetes vizsgálati dokumentációja

Párbeszéd Magyarországért Párt made this Közérdekűadat request to Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlása, öntözésfejlesztése előzetes vizsgálati dokumentációját (EVD); Viziterv Environ Kft., 2019.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 19.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

GYMSMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Párbeszéd Magyarországért Párt!
Mellékelve megküldöm a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztályának tárgyi levelét.
Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából
Tisztelettel

Csicsai Karolina
igazgatási ügyintéző
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
9021 Győr, Árpád út 28-32.
Telefon: +36 (96) 896-131
Fax: +36 (96) 795-605
E-mail: [1][email address]
Honlap: [2]www.kormanyhivatal.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.kormanyhivatal.hu/