Ismételt adatszolgáltatási kérés

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Februárban beadott "Védjük meg Budapestet" c. adatigénylésemre részben adtak csak releváns választ.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A https://vedjukmegbudapestet.hu honlap grafikai, tanácsadói és üzemeltetési

költségeit részletezve

a kreatív anyagok elkészítésének és az interneten ( sajtó, közösségi média) valamint a köz-és bérelt felületeken való megjelenésének

anyagi vonatkozásait.

Valamint tájékoztatásukban kérem térjenek ki arra is, hogy mely céggel / szervezettel kötöttek szerződést az előkészítő- és a forgalmazási feladatok végett

összegszerűen felsorolva.

A megküldött keretszerződést megkaptam, egyúttal tisztelettel felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy kérdésem pontos adatokra vonatkozott. Ha a keretszerződés terhére történt a projekt megvalósítása, annak bizonyára létezik tételes elszámolása, szakmai beszámolóval és teljesítési igazolásokkal.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 23.

Üdvözlettel:

Béres Rozi

Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk! Az [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email] címre küldött
elektronikus levele Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal elektronikus
rendszerébe FPH_KOZP - 47779 / 2021 érkeztetőszámon, 2021.04.23 01:59
napon beérkezett. Ez egy automatikus üzenet, kérjük erre ne válaszoljon.
Üdvözlettel: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala

Kardos-Schütt Nikolett dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Béres Rozi!

 

Közérdekű adat iránti kérelmére mellékelten küldöm Budapest Főváros
főjegyzőjének válaszlevelét.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kardos-Schütt Nikolett

átláthatósági és adatvédelmi referens

 

e-mail: [1][email address]

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

[2]cid:[email protected]

 

 

 

idézett részek megjelenítése