Ismételt adatigénylés hiányos tájékoztatás miatt - Kossuth téri társasház és piaccsarnok

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a 2009.02.11. napján kelt közérdekű, Kossuth téri társasház és piaccsarnokkal kapcsolatos adatigénylésemre hiányos választ kaptam (egyedül a 4. pontban megjelölt kérdésemre kaptam részválaszt), így ismételten kérem Önöket, hogy az alább feltett kérdéseimre érdemben válaszolni szíveskedjenek. Az eredeti kérdéseim 4. pontjában részben megválaszolt kérdésemet nem ismétlem meg, így kérem a válaszok tekintetében pontosan pontokba szedve szíveskedjenek válaszolni.

1. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata mekkora összegű, milyen jogcímen fenntartott követelést/követeléseket tart nyilván Budapest XIX. kerület Kossuth téri Üzletház Társasházzal, illetve Budapest XIX. Kerület Kossuth téri Piaccsarnok Társasházzal szemben. Amennyiben a követelést/követeléseket nem az Önkormányzat, hanem a VAMÜSZ vagy egyéb Önkormányzati intézmény, gazdasági társaság, szervezet könyveiben szerepel, úgy azt is kérem közölni szíveskedjenek.

2. Az 1. pontban megjelölt követeléssel/követelésekkel kapcsolatosan az Önkormányzat vagy az Önkormányzat képviseletében eljáró VAMÜSZ vagy egyéb Önkormányzati intézmény, gazdasági társaság, szervezet indított e peres eljárást igényének érvényesítésére Budapest XIX. kerület Kossuth téri Üzletház Társasházzal illetve Budapest XIX. Kerület Kossuth téri Piaccsarnok Társasházzal szemben. Ha az eljárás/ok megindultak azok milyen eredménnyel zárultak?

3. 2019. február 8. napján Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata mekkora eszmei tulajdoni hányaddal bír Budapest XIX. kerület Kossuth téri Üzletház Társasházban, illetve a Budapest XIX. Kerület Kossuth téri Piaccsarnok Társasházban.

4. Budapest XIX. kerület Kossuth téri Üzletház Társasház, illetve Budapest XIX. Kerület Kossuth téri Piaccsarnok Társasház mekkora összegű és jogcímű igénybejelentést tett Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata felé?

5. Amennyiben Budapest XIX. kerület Kossuth téri Üzletház Társasház, illetve Budapest XIX. Kerület Kossuth téri Piaccsarnok Társasház és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata egymással szemben fenálló kölcsönös követeléseiről tárgyalásokat folytat, úgy a tárgyalások állásáról és a felek álláspontjáról tájékoztatni szíveskedjen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a közérdekű adatok kapcsán a tájékoztatási kötelezettség elégtételének elmulasztása, közérdekű adat eltitkolása a Btk. 220.§-a alapján büntetendő cselekménynek minősül.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 16.

Üdvözlettel:

Sereg László

Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy elektronikus levelével hozzánk fordult.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal a [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] e-mail címre megküldött elektronikus levelét megkapta, annak feldolgozása folyamatban van.
Részletes válaszunk elkészítése érdekében levelét továbbítjuk az illetékes szakirodának. Kollégáink válaszáig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:
Dr. Bernát Péter
irodavezető

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet Iroda
1195 Budapest, Városház tér 18-20.
telefon: 3474-525
e-mail: [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Ez egy automatikusan generált üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

Jegyz?i Kabinet iroda KISPEST, Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

iktatószám: IX/113-32/2019.

Sereg László úr részére

Tisztelt Sereg László Úr!

Mellékelten megküldöm dr. Vitál Márton jegyzőt helyettesítő aljegyző úr
levelét.

Tisztelettel:

Sebestyén Andrea
irodavezető
Jegyzői Kabinet Iroda
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20. I.32.
Tel: +36-1-3474-567
E-mail: [email address]

 

Tisztelt Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján 2019. április 16-án ismételt adatigénylést terjesztettem elő a Kossuth téri Üzletház Társasház és Piaccsarnok Társasház és Kispest Önkormányzata közötti peres eljárásokkal kapcsolatban és egyéb kérdésekben.

Az adatigénylésre érkezett IX/113-32/2019. iktatószámú válaszban foglaltak szerint az adatigénylés 2. és 5. pontja nem nyilvános adat.

Kérem, legyenek szívesek a jogszabályi hely pontos megjelölése mellett részletesen megindokolni, hogy az adatigénylésben feltett kérdések miért nem minősülnek nyilvános adatnak.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 7.

Üdvözlettel:

Sereg László

Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy elektronikus levelével hozzánk fordult.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal a [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] e-mail címre megküldött elektronikus levelét megkapta, annak feldolgozása folyamatban van.
Részletes válaszunk elkészítése érdekében levelét továbbítjuk az illetékes szakirodának. Kollégáink válaszáig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:
Dr. Bernát Péter
irodavezető

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet Iroda
1195 Budapest, Városház tér 18-20.
telefon: 3474-525
e-mail: [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Ez egy automatikusan generált üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!