Iskolagyümölcs-pályázat

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre megyei bontásban a 2014/15-ös tanévre vonatkozó, az iskolagyümölcs-program keretében megkötött szerződések listáját, amely feltünteti tételesen a szerződő partner, valamint a második és harmadik legtöbb pontszámot szerző pályázó nevét, továbbá egyenként hozzájuk rendelve a pályázati értékelésben szerzett pontszámot és a pályázat beküldésének pontos idejét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 14.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

KLIK Tankerület, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Iktatószám: KLIK/01/113-4/2014.

Átlátszó.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Bodoky Richárd Tamás főszerkesztő
részére

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján 2014. július 14-én elektronikus úton megküldött közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az Infotv. 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közérdekű adatkérés teljesítésének határidejét 2014. augusztus 13-ig meghosszabbítom.

Üdvözlettel:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

idézett részek megjelenítése

KLIK Tankerület, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

20 Attachments

Iktatószám: KLIK/01/113-9/2014.

Átlátszó.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Bodoky Richárd Tamás főszerkesztő
részére

Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján megküldött közérdekű adatigénylésére válaszul, jelen levelünkhöz csatoltan megküldjük az Ön által kért közérdekből nyilvános adatokat.

üdvözlettel:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

idézett részek megjelenítése