Intézkedési terv nyilvánosságra hozatala a közúti közlekedésből származó zajjal leginkább terhelt XVI. kerületi utakról

Péter István made this Közérdekűadat request to Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az idei évben elkészült Budapest Főváros Zajcsökkentési Intézkedési Tervében (BFZIT) szereplő három (Rákosi út, Veres Péter út, Vidámvásár utca), közúti közlekedésből származó zajjal leginkább terhelt utak (65-70 db) mentén élő lakosság egészségkárosodásának megelőzése céljából milyen zajcsökkentési intézkedési terve van az Önkormányzatnak? Vannak-e esetleg olyan tervek, hogy az érintett lakosok zajárnyékoló kerítés/kapu/fal építésének (rész)finanszírozására pályázhassanak? Van-e az érintett útszakaszokra forgalomkönnyítést célzó elképzelése az Önkormányzatnak? Stb.

Ezen a helyen érdemes említést tenni a BFZIT rendkívül nagyvonalú zajszennyezési értékeinek meghatározásáról is. Ugyanis míg a közúti forgalomból származó zajszennyezés mértékét a WHO (http://www.euro.who.int/__data/assets/pd...) nappal legalább 53 dB-re és éjszaka 45 dB-re javasolja csökkenteni, addig a BFZIT a stratégiai érték - intézkedéshez szükséges - minimumaként határozza meg a nappali 63 dB-t, míg éjszakai 55 dB-t. Ez azt jelenti, hogy amíg Budapesten a közlekedésből származó zaj mértéke nappal nem éri el a 63 dB-t és éjszaka az 55dB-t, addig a 10 éves zajcsökkentő intézkedési tervbe sem kell belekerülnie az adott útszakasznak, kvázi ezzel csendesnek minősítve azt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 1.

Üdvözlettel:

Szabó Sándor