Inteszkomp szeződések 2011 - 2019

Kis Zoltán made this Közérdekűadat request to Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Inteszkomp Kft-vel 2011-2019-es időszakban a polgármesteri hivatal és az önkormányzat által megkötött szerződések alábbi adatait:

a szerződés

* megkötésének ideje
* a szerződés hatályának kezdő és lejárati ideje
* a szerződés tárgya
* a szerződés bruttó összege forintban

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 6.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Dr. Bolvári-Vild Éva, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Kis Zoltán Úr!

 

Mellékelten küldöm dr. Csőzik László polgármester úr és dr. Konkoly Zita
jegyző asszony válaszlevelét a 2021. október 6. napján küldött
adatigényléssel kapcsolatban.

 

Tisztelettel,

 

 

dr. Bolvári-Vild Éva

jogi előadó

+36703746341

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
[1]2030 Érd, Alsó utca 1.
Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.
E-mail: [2][Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
 
 
 
 
 
 

 

 

References

Visible links
1. https://goo.gl/maps/3NeNqaxrpjp
2. mailto:[Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]