Ingatlanok felújítása

Csikász Brigitta made this Közérdekűadat request to Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Csikász Brigitta

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy ki végezte el a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka Százados utcai szolgálati lakásának a felújítását.
Írt-e ki közbeszerzést a felújításra, és ha igen, az hol található, ha nem, akkor annak mi az oka?
Kérem, adja meg, hogy mekkora összegbe került a felújítás, illetve, hogy a lakás berendezésében mire, mennyit költöttek!
Kérem, az ezzel kapcsolatos szerződéseket a mellékleteivel együtt küldje meg nekem!
Kérem, amennyiben fogvatartottak is dolgoztak a lakás felújításánál, akkor adja meg azt is, hogy melyik bv-intézetből hány fő vett részt azon és mennyi időben!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt is, hogy a balatonlellei bv-parancsnoki nyaraló felújítását kivel végeztették el!
Írt-e ki közbeszerzést a felújításra, és ha igen, az hol található, ha nem, akkor annak mi az oka?
Kérem, közölje, hogy a munkálatok mennyibe kerültek!
Kéream adja meg, hogy fogvatartottak részt vettek-e az építkezésen, és ha igen, melyik bv-intézetből, hányan, továbbá történt-e haláleset a felújítási munkálatok közben!
Kérem, küldje meg részemre a felújítással kapcsolatos szerződéseket és azok mellékleteit!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 31.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta