Ingatlaneladások

Szigeti Flóra made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, az adatvédelem és az információszabadság adatelvűségére tekintettel megfelelőképpen anonimizálva a 2014. október 12. óta a Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozóan keletkezett:
1. bérleti szerződéseket (ideértve azok módosításait, meghosszabbításait és felmondásait, és értelemszerűen kivéve a mellékelt linken már közzétett bérleti szerződéseket : https://kimittud.atlatszo.hu/request/144...),
2. a bérleti szerződésben szereplő kötelezettségekre vonatkozó ellenőrzési jegyzőkönyveket,
3. értékbecslő szakértői véleményeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 13.

Üdvözlettel:

Szigeti Flóra

Jegyző, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Jegyző, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Jegyző, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Jegyző, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Jegyző Úr!

Az "önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan" kifejezés alatt értek minden olyan ingatlant, amelynek tulajdoni lapján az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata volt feltüntetve az adatigénylés beküldésének időpontjában, illetve attól a válaszadásig eltelt időtartam alatt.

Az ingatlan szó definíciója jogszabályban nem szerepel, mégis, láthatóan nem okoz gondot e szó értelmezése sem a jogalkotónak, sem a jogalkalmazónak - a Complex Jogtár keresője 114 498 olyan joganyagot talált, amelyben e szó szerepel (bírósági döntések, kormányrendeletek, kommentárok, jogszabályok).

Üdvözlettel:

Szigeti Flóra

Jegyző, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Szigeti Flóra
képviselő részére

Tisztelt Képviselő Asszony!

A további félreértések elkerülése végett kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy közérdekű adatigénylése lakáscélú, vagy nem lakás célú ingatlanokra vonatkozik-e, annak függvényében, hogy az Önkormányzat lakásállománya, mintegy 1032 db, nem lakás célú helyiségeinek állománya pedig mintegy 1505 db.

Budapest, 2021. 04. 30.

Tisztelettel:

Dr. Sélley Zoltán
jegyző

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jegyző Úr!

A teljes állományra vonatkozik a kérdésem, lakáscélú és nem lakáscélú ingatlanokra is - ezért nem különböztettem meg egyik csoportot sem.

Üdvözlettel:

Szigeti Flóra

Jegyző, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment