Ingatlan bérleménnyel kapcsolatos tájékoztatás kérése

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Horváth József Péter

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem válaszoljanak az alább feltett kérdésekre a XIII.kerület tulajdonában lévő ingatlanok, lakások, bérlemények tekintetében:

1. bérleti jogviszony hogyan létesíthető; milyen feltételekkel, mikortól, és ezekről honnan tájékozódhatnak a a pályázni kívánók.?

2. vannak-e olyan ingatlanok, bérlemények a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. ingatlangazdálkodásában, amik jogerős Bírósági végzéssel a bérlőt bármely okból az ingatlan kiürítésére kötelezték.?

3. a 2. kérdésben megjelölt a jogerős Bírósági végzéssel kiürítésre rendelt ingatlanok tekintetében; amennyiben a volt bérlő a jogerős Bírósági határozat ellenére sem hagyja el az ingatlan és így jogcím nélkül használja tovább azzal szemben milyen intézkedést tesznek és mikor.?

4. a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. a jogerős Bírósági végzéssel kiürítésre rendelt ingatlanok tekintetében, a lakások kiürítésének foganatosításával melyik végrehajtó(ka)t bízza meg, és milyen határidővel foganatosítják a kiürítéseket, illetve milyen határidővel hajtják is végre azt a megbízott végrehajtók; amennyiben a törvényi illetve jogszabályi határidők késlekednek annak mi az oka és mikor kerül sor a bírósági végzés foganatosítására ilyen esetben.?

5. miért késlekednek a vagyon gazdálkodásukban lévő kezelt , kiürítésre rendelt, ingatlanok kiürítésének végrehajtásai.?

6. valamint tájékoztasson arról is, hogy amennyiben a felsoroltak alapján (bírósági határozat, foganatosított ingatlan kiürítés/ kilakoltatás) után, hogyan és milyen feltételek mellet és idő után pályázhatnak a kötelezett személyek a XIII.kerületben önöknél újra ugyan azon ingatlanra illetve bármely másikra; kérem pontosan leírni, kifejteni.

7. kérem,hogy egy külön egy általános példán keresztül is válaszolja meg a 2-4. pontban kérdezetteket; ez legyen például a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kezelt ingatlan a XIII. Mór utcában, ahol például díjnem fizetés és/vagy díjtartozás és/vagy a korábbi határozott idejű bérleti szerződés lejártának okán; amit mondjuk nem tudnak meghosszabbítani azon okból mert azt a korábbi bérlő időben nem kérelmezi; ilyen esetben mi az előírt szabály önöknél; amennyiben a lejárt bérleti szerződéssel a korábbi bérlő nem üríti ki az ingatlant és jogcím nélkül azt tovább használja; ha a nevezett utcában az ingatlan kiürítésére például már Önök által kérték a Bíróságot, hogy kiürítésre kötelezzék a korábbi bérlőt és azon határozat/végzés jogerőre is emelkedett de a kötelezett fél továbbra sem hagyja el és jogcím nélkül használja tovább az ingatlant úgy melyik végrehajtó(k)tól vagy végrehajtói társaságo(k)tól kérik az ingatlan kiürítés foganatosítását; ezen esetben milyen határidőkkel ürítik ki az ingatlanokat vagy azok kiürítése milyen okok miatt késlekedik; ezen esetben a korábbi bérlője az ingatlannak mikor szerezhet újra bérleti jogviszonyt adott ingatlanhoz amire már önök a bíróságtól jogerős végzés/határozatra, végrehajtás foganatosítását kérték.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 12.

Tisztelettel, Üdvözlettel és Köszönettel:

Horváth József Péter

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amelyet elektronikus úton küldött a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.
Levelének feldolgozását megkezdtük. Munkatársaink az ügyre irányadó elintézési határidőben küldenek választ Önnek.
Válaszunk automatikus levél, a beérkezés visszaigazolását szolgálja, kérjük ne válaszoljon rá.

Tisztelettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Horváth József Péter

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az átlászó.hu KiMitTud rendszerében 2017.08.12-én a Ingatlan bérleménnyel kapcsolatos tájékoztatás kérése kapcsolatban tárgykörben leadott közérdekű adatigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében azonnal, de legkésőbb 15 napon belül válaszolniuk kellett volna.
Kérem az elmaradásukat minél hamarabb pótolják, ellenkező esetben kénytelen leszek a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz bejelentést tenni a mulasztásukról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 29.

Bízva együttműködésükben,
Tisztelettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amelyet elektronikus úton küldött a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.
Levelének feldolgozását megkezdtük. Munkatársaink az ügyre irányadó elintézési határidőben küldenek választ Önnek.
Válaszunk automatikus levél, a beérkezés visszaigazolását szolgálja, kérjük ne válaszoljon rá.

Tisztelettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!