Ingatlan (25565 hrsz.) adásvételi előszerződés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a 2014. december 18-i árverésen értékesítésre került 25565 hrsz-ú
ingatlan adásvételi előszerződését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 5.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Dr. Bálint Erika, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!
Közérdekű adatigénylésére válaszolva, melyben a 25565 hrsz-ú ingatlan
adásvételi előszerződésének elektronikus formában történő megküldését
kérte  fenntartva 2015. január 20-i válaszban foglaltakat tájékoztatom,
hogy az ingatlanra vonatkozóan adásvételi előszerződés a végleges
adásvételi szerződés megkötéséig az információs önrendelkezési jogról és
az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5)
bekezdése szerinti döntést előkészítő adatnak minősül, amelynek
nyilvánossága az infotörvény rendelkezése szerinti korlátozás alá esik,
ezért adatigénylését nem áll módomban teljesíteni. Tájékoztatom, hogy
jelen elutasítás ellen a közléstől számított 30 napon belül a Pesti
Központi Kerületi Bíróság előtt pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósága vizsgálatának kezdeményezése érdekében
bejelentést tehet.
 
Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Tisztelt Dr. Bálint Erika adatvédelmi felelős!

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2015.11.19-én helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, hogy Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ki kell adnia a Pannónia u. óvoda telek eladása kapcsán kötött előszerződést.
Kérem, hogy a 2014. december 18-i árverésen értékesítésre került 25565 hrsz-ú ingatlan adásvételi előszerződését haladéktalanul küldjék meg részemre!

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Kocsis Csaba hozzászólt ()

A Fővárosi Törvényszék 47.Pf.638.614/2015/3. számon hozott ítéletnek megfelelően csatoltan megküldték a 2014. december 18. napján tartott árverésen értékesítésre került Budapest, XIII. kerület 25565 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan (Pannónia u. óvoda) adásvételi előszerződését.

http://issuu.com/tutajprojekt/docs/koral...