Infotv. 28. § (1) bekezdése alapján adatigénylés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szolnoki SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- mekkora összeget költöttek helyi sajtóorgánumok támogatására,
fenntartására, beleérve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló
helyi lapokat, rádió-, és televíziócsatornákat

- mely cégekkel és milyen összegben kötött szerződést kommunikáció
és PR tevékenységek lebonyolítására.

- mely cégekkel és milyen összegben kötött szerződést marketing
tevékenységek lebonyolítására.

- A Zrt. szervezeti és működési szabályzatát

- A munkavállalók létszámát.

- A Zrt. vezető beosztású munkavállalóinak alapbérét és egyéb béren
kívüli juttatásait.

- Adatot arra vonatkozóan, hogy a vezető beosztású munkavállalóknak
milyen követelményeknek kell megfelelniük.

- Adatot arra vonatkozóan, hogy hány darab személygépjármű van
fenntartva összesen a vezető beosztású munkavállalóknak ( mint
béren kívüli juttatás.)

- Adatot arra vonatkozóan, hogy van-e olyan személygépjármű, mely a
Zrt. tulajdonát képezi, de nem a Zrt. munkavállalója használja. Ha
igen hány darab ilyen jármű van és milyen célból?

- A Zrt. által határozatlan időre kötött, élő szerződések számát.
Amennyiben van ilyen, annak témáját és a szerződött fél
megnevezését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 27.

Üdvözlettel:

Erdei Kata

Szolnoki SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő !

A megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

idézett részek megjelenítése