Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő információkat:

- Az önkormányzat összesen hány nyilvános illemhelyet üzemeltet?
- Ezek hol találhatók?
- Ezek közül mennyi működik jelenleg is?
- Milyen nyitvatartás szerint működnek?
- Melyek akadálymentesítettek?
- És melyek használhatók térítésmentesen?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 9.

Üdvözlettel:
Herr Martin

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatkérő!

 

Hivatkozással 2022. január 9-én Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzathoz érkezett közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást
adom:

 

- 6 db kerületi önkormányzati tulajdonban és az FCSM kezelésében lévő
közterületi nyilvános illemhely van a kerületben,

- Mechwart liget, Bánffy György park /Rezeda utca/, Vérhalom tér, Nagy
Lajos tér (Fenyves park), Adyligeti játszótér és Zsigmond tér,

- 5 db működik, 1 db (Rezeda utca) javítás alatt,

- 0-24 órában működnek,

- valamennyi akadálymentes,

- térítésmentesen nem használhatóak, fizetősek (jelenleg 250Ft).

 

Ezen kívül a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal központi
épületében (Mechwart liget 1.), a Gyarmati Dezső uszodában, a II. kerületi
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2 telephelyén (Marczibányi tér 5/A.,
Templom u. 2-10.) és a Fény utcai piacon a Wc használat ingyenesen igénybe
vehető.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]