Információk a kerületben található nyilvános illemhelyekkel kapcsolatban

Herr Martin made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő információkat:

- Az önkormányzat összesen hány nyilvános illemhelyet üzemeltet?
- Ezek hol találhatók?
- Ezek közül mennyi működik jelenleg is?
- Milyen nyitvatartás szerint működnek?
- Melyek akadálymentesítettek?
- És melyek használhatók térítésmentesen?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 9.

Üdvözlettel:
Herr Martin

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatkérő!

 

Hivatkozással 2022. január 9-én Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzathoz érkezett közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást
adom:

 

- 6 db kerületi önkormányzati tulajdonban és az FCSM kezelésében lévő
közterületi nyilvános illemhely van a kerületben,

- Mechwart liget, Bánffy György park /Rezeda utca/, Vérhalom tér, Nagy
Lajos tér (Fenyves park), Adyligeti játszótér és Zsigmond tér,

- 5 db működik, 1 db (Rezeda utca) javítás alatt,

- 0-24 órában működnek,

- valamennyi akadálymentes,

- térítésmentesen nem használhatóak, fizetősek (jelenleg 250Ft).

 

Ezen kívül a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal központi
épületében (Mechwart liget 1.), a Gyarmati Dezső uszodában, a II. kerületi
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2 telephelyén (Marczibányi tér 5/A.,
Templom u. 2-10.) és a Fény utcai piacon a Wc használat ingyenesen igénybe
vehető.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]